ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού: Με επιτυχία η ομιλία για τη διαχείριση παιδικού θυμού

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ομιλία  με θέμα διαχείριση παιδικού θυμού στο νηπιαγωγείο Καλάμου.

Η κοινωνική λειτουργός Αγγελούση Βασιλική αναφέρθηκε στις αιτίες του παιδικού θυμού, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία του θυμωμένου παιδιού. και απάντησε στα ποικίλα ερωτήματα των γονιών οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεις , συναισθήματα  και προσωπικά βιώματα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί  ομάδα γονέων η οποία διδάχτηκε  με βιωματικό τρόπο τεχνικές διαχείρισης του παιδικού θυμού.