Κοινωνικές δομές Δήμου Ωρωπού. Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων

Τοποθετήθηκε, χθες, ο προκατασκευασμένος οικίσκος 45m², όπου θα λειτουργήσει το Δημοτικό Κοινωνικό Μαγειρείο για την παρασκευή και παροχή συσσιτίου, στις ευπαθείς ομάδες δημοτών μας.

Ο οικίσκος τοποθετήθηκε, πλευρικά των παλιών αγροτικών ιατρείων που ανακατασκευάστηκαν και διαμορφώθηκαν κατάλληλα, για να λειτουργήσουν, το κοινωνικό παντοπωλείο για το οποίο, ήδη, ξεκίνησε η συλλογή τροφίμων και το επόμενο διάστημα και το κοινωνικό φαρμακείο.

Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Ωρωπού βρίσκονται στον ίδιο χώρο προκειμένου να λειτουργούν υποστηρικτικά και παράλληλα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

Ήδη έχει προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό, με στόχο όλες οι κοινωφελείς Δομές του Δήμου να λειτουργήσουν οργανωμένα και στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Ο Δήμος στοχεύει με την κατάλληλη διαμόρφωση και προγραμματισμό, οι νέες εγκαταστάσεις, να έχουν τη δυνατότητα να παρασκευάζουν και να διαθέτουν στους συμπολίτες μας, τον αναγκαίο αριθμό ποσοτήτων, σε καθημερινή βάση, χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από το στρατόπεδο του Αυλώνα, όπως συμβαίνει σήμερα.

Να σημειώσουμε ότι η διαδικασία ανάδειξης των ανάδοχων εταιρειών τροφοδοσίας και προμήθειας υλικών για την παρασκευή των γευμάτων, έχει, ήδη, ολοκληρωθεί και τις επόμενες ημέρες υπογράφονται οι συμβάσεις με τους μειοδότες, ώστε όλα να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν.

Η Δημοτική Αρχή, από την αρχή της θητείας της, εκτιμώντας ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη για στήριξη των συνδημοτών μας, που πλήττονται βάναυσα από την οικονομική κρίση, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
Με την κατασκευή και λειτουργεία των νέων κοινωνικών εγκαταστάσεων, μια ακόμα προεκλογική δέσμευση της σημερινής Δημοτικής Αρχής υλοποιείται, καθώς θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής της την κοινωνική πρόνοια, την αλληλεγγύη και την προστασία της υγείας των δημοτών.

Με στοχευμένες κινήσεις, η Δημοτική Αρχή προχωρά στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και με διακριτικότητα αλλά και μεθοδικότητα, στηρίζει τις οικονομικά ευπαθείς και ευαίσθητες ομάδες των συνδημοτών μας.

Στο πλαίσιο του κοινωνικού σχεδιασμού και της καλύτερης αντιμετώπισης των προβλημάτων, ο Δήμος Ωρωπού με τις υπηρεσίες του, ασκεί πολιτική αλληλεγγύης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η διευκόλυνση της καθημερινότητας των Δημοτών μας και κυρίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, χωρίς αποκλεισμούς, για μια κοινωνία αλληλεγγύης, αποτελεί πάντα προτεραιότητά μας.

Από το Γραφείο Τύπου
του Δήμου Ωρωπού