Κοινόχρηστος Χώρος 10 στρεμμάτων στα όρια της εντός σχεδίου περιοχής της Ιπποκρατείου Πολιτείας

 

ΣΔΙΠ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ποια είναι η εταιρεία που τον έχει καταλάβει και έχει τοποθετήσει μηχανήματα και γραφείο και από πότε;

Πληρώνεται κάποιο ενοίκιο στον Δήμο;

Κρύβεται κάτι ή κάποια δυσκολία  πίσω από την φαινομενική αδράνεια της Κοινότητας Αφιδνών να ελευθερώσει τον κοινόχρηστο χώρο;

Αν δεν συντρέχει κάτι από τα παραπάνω,  γιατί δεν εκδίδεται πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής της εταιρείας;

 

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.gr/2018/05/10.html