“Κτήμα Φυλακών” και “Προφήτης Ηλίας” εξαιρούνται από μελλοντική πολεοδόμηση

“Κτήμα Φυλακών” και “Προφήτης Ηλίας” κρίσιμοι αρχαιολογικοί χώροι που εξαιρούνται από μελλοντική πολεοδόμηση, σύμφωνα με έγγραφο της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με έγγραφο του Βασίλειου Χ. Πετράκου Προϊσταμένου Έφορου Αρχαιοτήτων, της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, που απευθύνεται στην πρώην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και στην Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού, όσον αφορά την πρόθεση επέκτασης του σχεδίου πόλεως του οικισμού της Σκάλας Ωρωπού, (Μάιος 1991), απαντά ότι η εξαιρούνται από την ένταξή τους στο σχέδιο πόλεως, (σημειώνονται στο συνημμένο σχέδιο με κόκκινη διαγράμμιση), οι δύο κρίσιμοι αρχαιολογικοί χώροι: ο χώρος του  Κτήματος των Φυλακών «από τον οποίο προέρχονται αξιόλογα κινητά ευρήματα, όπως οι αναθέσεις στην «Αλία Νύμφη» καθώς και ο λόφος «Προφήτη Ηλία που έχει ταυτισθεί με την Ακρόπολη της Αρχαίας Πόλης του Ωρωπού».  

Περιέργως σήμερα που εκπονείται ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός από τον Δήμο Ωρωπού, οι χώροι αυτοί προτείνονται για πολεοδόμηση, παρόλο που χρίζουν απολύτου προστασίας και ανάδειξης, όπως αυτό επισημάνθηκε άλλωστε και στις παρατηρήσεις επί της μελέτης από την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού, κατά την φάση διαβούλευσης της Β1 φάσης της μελέτης, παρατηρήσεις οι οποίες ποτέ δεν απαντήθηκαν αρμοδίως.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΩ

Γιώργος Χρ. Παναγόπουλος