Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παράπλευρη οδό της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στον Ωρωπό λόγω εκτέλεσης έργων

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης φθορών από την κατακρήμνιση τμήματος τοιχίου αντιστήριξης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στον δεξιό παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, περιοχής Δήμου Ωρωπού, για το χρονικό διάστημα από 07-06-2018 έως 30-06-2018, κατά τις ώρες 08.00΄ έως 17.00΄, ως εξής:

  • Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε πλάτος 1 μέτρου από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, στο τμήμα του από τη χ.θ. 26,000 έως τη χ.θ. 26,200 (Α-Κ Βαρυμπόμπης), ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

  • Σταδιακή μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αρχικά σε 50 χιλ/ώρα και τελικά σε 30 χιλ/ώρα στα τμήματα της οδού σε αποστάσεις 300,00μ. και 100,00μ., αντίστοιχα, εκατέρωθεν των σημείων που οριοθετούν τον χώρο κατάληψης και για όλο το μήκος του.
  • Απαγόρευση του προσπεράσματος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στα τμήματα της οδού προ 200,00μ. εκατέρωθεν των σημείων που οριοθετούν τον χώρο κατάληψης και για όλο το μήκος του.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους