Κόκκινα δάνεια: Πως θα πληρώνει το Δημόσιο τη μισή δόση – Τα βήματα της επιδότησης

Το ύψος του εισοδήματος του δανειολήπτη και τα μέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό αποτελούν τα βασικά κριτήρια τα οποία συνδυαστικά θα οδηγούν στον καθορισμό του ύψους της επιδότησης.

Σε ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη του δανείου θα καταβάλλεται η συνεισφορά του Δημοσίου στη δόση του δάνειου όσων ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύτηκε χθες και σύμφωνα με την οποία η συνεισφορά του Δημοσίου θα κυμαίνεται κατά περίπτωση από 20% έως και 50%, ανάλογα με το εισόδημα του δανειολήπτη.

Το ύψος του εισοδήματος του δανειολήπτη και τα μέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό αποτελούν τα βασικά κριτήρια τα οποία συνδυαστικά θα οδηγούν στον καθορισμό του ύψους της επιδότησης ενώ κριτήριο για το ποσοστό της επιδότησης αποτελεί και το είδος του δανείου, δηλαδή αν είναι επιχειρηματικό δάνειο συνδεδεμένο με την πρώτη κατοικία ή στεγαστικό δάνειο ή άλλος τύπος δανείου με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.

Η χορήγηση της επιδότηση της δόσης θα δίνεται μόνο εφόσον ο οφειλέτης είναι επιλέξιμος για υπαγωγή στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και αποδέχθηκε τη συναινετική ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές – τράπεζες για όλες τις οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης ή πέτυχε τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών. Η διάρκεια της συνεισφοράς Δημοσίου θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις, ενώ οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου θα επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Πλατφόρμα

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, στη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας κύριας κατοικίας η αίτηση για ένταξη στο πλαίσιο προστασίας θα επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά Δημοσίου. Με την υποβολή της αίτησης το Δημόσιο θα αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών. Με την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον οφειλέτη, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα εγκρίνει εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών το ποσό της συνεισφοράς Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση και θα προωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την εγκεκριμένη αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, η οποία θα τηρεί μητρώο δικαιούχων συνεισφοράς Δημοσίου.

Στις περιπτώσεις όπου η ρύθμιση των οφειλών γίνει μέσω δικαστικής απόφασης, ο οφειλέτης θα πρέπει να μεταφορτώσει τη δικαστική απόφαση ανά πιστωτή και ανά ρυθμιζόμενη οφειλή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να εισάγει σε αυτήν τα στοιχεία της μηνιαίας δόσης που όρισε η δικαστική απόφαση. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα εγκρίνει εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών το ποσό της συνεισφοράς Δημοσίου.

Η συνεισφορά του Δημοσίου θα διακόπτεται:

– Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

– Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εφόσον αποτελεί μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

– Σε περίπτωση κατά την οποία κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά Δημοσίου σε τουλάχιστον ένα τραπεζικό λογαριασμό, με υπαιτιότητα του οφειλέτη.

– Σε περίπτωση που κατόπιν του ετήσιου επανελέγχου διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης.

– Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.

– Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Να σημειωθεί ότι για το 2019 το ποσό που έχει προϋπολογισθεί ως επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας που τελούν υπό προστασία ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ.

Πηγή: tanea.gr