Δημιουργία Δικτύου Νέων Βοιωτίας

Στόχος του δικτύου το οποίο απευθύνεται και αναφέρεται σε όλους όσοι είναι και αισθάνονται νέοι, είναι η δράση μέσα στην κοινωνία για ένα καλύτερο μέλλον.

Click to enlarge image diktyo5.jpg