Λαϊκή Συσπείρωση Ωρωπού: Τι συμβαίνει με την αντισεισμική και αντιπυρική θωράκιση των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων;

Για πολλοστή φορά οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Μιχάλης Χασιώτης και Βασίλης Γεωργόπουλος παρεμβαίνουν για την λήψη μέτρων για την αντισεισμική και αντιπυρική θωράκιση των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων στον δήμο Ωρωπού. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και δύο χρόνια έχουν ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία καθώς και την λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε περίπτωση σεισμού η φωτιάς, χωρίς δυστυχώς να έχουν λάβει συγκεκριμένες και ξεκάθαρες απαντήσεις.

Αποδεικνύεται ότι ο κρατικός μηχανισμός σε όλα τα επίπεδα (δήμος, περιφέρεια, κυβέρνηση) είναι επιτελικός όταν είναι να εξυπηρετηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα αλλά όχι όταν είναι να προστατευθεί η ζωή και η υγεία του λαού, την οποία λογαριάζουν ως κόστος.  Συγκεκριμένα:

«Προς: Δήμαρχο Ωρωπού κ. Γιασημάκη Γεώργιο, Πρόεδρο Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Νικόλαο Λούπη, Πρόεδρο Β/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Παναγιώτη Κιούσση, Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας κ. Ευάγγελο Ηλιάσκο

Κοινοποίηση: Δημοτικούς Συμβούλους, Τοπικούς Συμβούλους

Αρ. Πρωτοκόλλου: 19009/17.8.2021

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριοι Πρόεδροι,

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, με τα αιτήματα μας αρ. πρωτ. 26836/23.9.2019, 26280/17.9.2019 και 28852/17.10.2019 έχουμε ζητήσει αναλυτικά στοιχεία για την αντισεισμική και αντιπυρική θωράκιση των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων στην επικράτεια του δήμου μας.

Εσείς ουδέποτε απαντήσατε στα αιτήματα μας. Παρόλα αυτά στο αίτημα μας ανταποκρίθηκε καθυστερημένα ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου κ. Ζώης Καρίνος (αρ. πρωτ. 28852/13.5.2020) όπου όμως μας απάντησε αόριστα, δηλαδή ότι μετά την λήξη της Σχολικής περιόδου 2019-2020 ο δήμος Ωρωπού θα προγραμματίσει τον πρωτοβάθμιο έλεγχο όλων των σχολικών μονάδων.

Έως και σήμερα ουδείς μας έχει ενημερώσει για την πρόοδο των όποιων ελέγχων έχουν πραγματοποιηθεί στις σχολικές μονάδες και στα δημόσια κτίρια στην επικράτεια του δήμου μας.

Επίσης, έχουμε παραστεί πολλές φορές στην τεχνική υπηρεσία του δήμου μας για να παραλάβουμε τα πορίσματα και τις εκθέσεις ελέγχων που έχουν γίνει (;) ανά σχολείο και δημοτικό κτίριο τα τελευταία έτη και έχουμε ενημερωθεί από τους υπαλλήλους ότι στην τεχνική υπηρεσία δεν έχει καταχωρηθεί καμία σχετική έκθεση ή μελέτη.

Αποδεικνύεται ξανά, όπως και με τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ότι η προστασία της ζωής και της υγείας του λαού μας λογίζεται ως κόστος και για αυτό το λόγο τα μέτρα προστασίας δεν είναι επιλέξιμα τόσο από την κεντρική όσο και από την τοπική διοίκηση.

Ζητάμε, για πολλοστή φορά, τις συγκεκριμένες γραπτές και υπεύθυνες απαντήσεις σας στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Σε ποια κτίρια των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου μας έγινε πρωτοβάθμιος έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και σε ποια από κλιμάκιο της ΚΤΥΠ;
  2. Ποια σχολεία επιλέχθηκαν για αρχικό έλεγχο από την ΚΤΥΠ, από ποιον και με ποια κριτήρια; Πόσα και ποια έχουν χαρακτηρισθεί Α,Β,Γ, ή Δ.
  3. Στους ελέγχους αυτούς ελέγχθηκαν τα κτίρια σε σχέση με τα σχέδια της στατικής μελέτης;
  4. Σε πόσα έγινε δευτεροβάθμιος έλεγχος και με τι όρους; Ήταν ξανά οπτικός;
  5. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας για κτίρια που είναι κατασκευασμένα πριν τον αντισεισμικό κανονισμό του 1984 και ιδιαίτερα πριν το 1959;
  6. Σε ποια κτίρια έχουν ζητηθεί επισκευές και ποιες είναι αυτές;
  7. Σε ποια κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα έχει εκπονηθεί μελέτη στατικής επάρκειας σύμφωνα με τους σημερινούς, σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς; Τι αποτελέσματα είχε και σε ποια σχολεία και κτίρια προχώρησαν οι επισκευές;
  8. Ποια κτίρια έχουν πιστοποιητικό καταλληλόλητας;
  9. Σε ποια κτιριακά συγκροτήματα έχει γίνει Μελέτη Πυρασφάλειας, δηλαδή σε ποια σχολεία και δημοτικά κτίρια υπάρχει η απαιτούμενη μελέτη για την προστασία των μαθητών και των εργαζομένων σε ενδεχόμενο πυρκαγιάς; Ποια είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό πυρασφάλειας;
  10. Αναφορικά με την αντικεραυνική προστασία: Πότε έχει γίνει τελευταία φορά έλεγχος στα αλεξικέραυνα; Υπάρχουν σχολεία και δημοτικά κτίρια που έχουν μη λειτουργικά αλεξικέραυνα ή δε διαθέτουν καθόλου και ποια;

Ζητάμε για πολλοστή φορά να μας αποσταλούν, αν υπάρχουν  και όπου υπάρχουν, τα πορίσματα και οι εκθέσεις ελέγχων που έχουν γίνει ανά σχολείο και δημοτικό κτίριο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που ζητάμε παρακαλούμε να απαντήσετε υπεύθυνα και να προχωρήσετε έστω και τώρα στους ελέγχους και να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Σας κρούουμε τον «κώδωνα» του κινδύνου λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς:

Οι πράξεις σας αλλά κυρίως οι παραλήψεις σας, καθιστούν εσάς – όπως και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές – απολύτως υπεύθυνους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση σεισμού, φωτιάς κ.α.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,

Μιχάλης Χασιώτης

Βασίλης Γεωργόπουλος».

Αύγουστος 2021,

Το γραφείο τύπου

www.lsoropou.wordpress.com

Facebook