Μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας για την Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου DOWN

Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε το 2006 ως Παγκόσμια Ημέρα για το σύνδρομο   Down. H πρωτοβουλία ανήκει στον Έλληνα γιατρό Στυλιανό Αντωναράκη,  καθηγητή της Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

Στόχος ήταν και παραμένει, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για το σύνδρομο Down.

Με τη διπλή ιδιότητα της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας αλλά και της εκπαιδευτικού παιδιών με ειδικές ανάγκες θέλω να τονίσω ότι :

« Το σύνδρομο Down (ή αλλιώς τρισωμία 21), περιγράφει μια χρωμοσωμική ανωμαλία , που περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών.

Ας σταματήσουν πια οι διαχωρισμοί . Οι συμπεριφορές μας απέναντί τους ας  είναι απαλλαγμένες από ρατσιστικές συμπεριφορές. Αναθρέφουμε και  εκπαιδεύουμε τα παιδιά με σύνδρομο Down  όπως όλα τα παιδιά του κόσμου.

Τους συμπεριφερόμαστε με απόλυτο σεβασμό και τους αποδίδουμε τα δικαιώματα έτσι ως αυτά ορίζονται  στη χάρτα δικαιωμάτων του παιδιού.

Τους το οφείλουμε συντεταγμένα ως κοινωνία (πολιτεία, εκπαιδευτικοί και γονείς )»