Μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Βοιωτίας, κας Φανής Παπαθωμά, για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

H Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1992 , ανακήρυξε την 3η  Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία .

Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισμό λόγου , έργου  ή άμεσης αντίληψης . Είναι αποτέλεσμα οργανικών η περιβαλλοντολογικών αιτιών, που δημιουργούν ένα σύνολο εμποδίων σε σημαντικές πτυχές της ζωής , όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση , η εκπαίδευση , η ψυχαγωγία και η γενικότερη κοινωνική συμμετοχή.

Τα άτομα με αναπηρία , αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή ζωή, εφόσον η κοινωνία πολλές φορές δεν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού , τις δυνατότητες και τις ειδικές τους ανάγκες.

Τα άτομα αυτά βιώνουν συχνά το φαινόμενο του «Κοινωνικού Αποκλεισμού». Ο «Κοινωνικός Αποκλεισμός» είναι αυτός που καταδικάζει όχι μόνο τους συνανθρώπους μας αλλά και την ίδια την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου εν τέλει.

Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Βοιωτίας ,κα Φανή Παπαθωμά στο μήνυμά της τονίζει ότι :

«Τα Άτομα με αναπηρία δεν ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με τη δική μας. Στόχος πρέπει να είναι όχι  η τυπική, αλλά η πραγματική ισότητα, η οποία σημαίνει ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ».