Μαθησιακές Δυσκολίες. Ο εφιάλτης των γονέων!

Ξεκινώντας η νέα σχολική χρονιά, ίσως είναι χρήσιμο να πούμε λίγα πράγματα για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, που είναι ο φόβος και ο τρόμος των γονέων!

Ο νόμος λοιπόν 3699/2008 περί «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές

Ανάγκες» αναφέρει ότι:

«Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης…….. οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν διαταραχές ομιλίας και λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες»

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι ένα δημιούργημα των επιστημόνων. Αποτελούν μία πραγματικότητα και οφείλονται

κυρίως σε νευρολογικής φύσης διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου των ανθρώπων που πάσχουν από αυτές.

Άρα υπάρχουν από τη γέννηση του ατόμου. Δηλαδή οι γονείς δεν έχουν κάνει κάποιο λάθος που τις προκάλεσε.

Στην πραγματικότητα, ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας όρος ομπρέλα που καλύπτει διαφόρου τύπου δυσκολίες.

Συνήθως οι άνθρωποι συγχέουν τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες στην ανάγνωση με εκείνα που έχουν χαμηλές επιδόσεις σε αυτή. Αυτό ενδεχόμενα να συμβαίνει γιατί η πλειοψηφία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση. Ο τρόπος δε, που εντοπίζονται αυτές οι δυσκολίες είναι μετά από την αποτυχία των παιδιών στο σχολείο.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών.

Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στις ακόλουθες γνωστικές διεργασίες και ικανότητες:

  • Οπτική/ ακουστική αντίληψη και διάκριση
  • (σχέσεων χώρου, προσανατολισμού, διαδοχής)
  • Μνήμη (βραχυπρόθεσμη/ μακροπρόθεσμη)
  • Προσοχή (επιλεκτική προσοχή, χρόνος εστίασης)
  • Οργάνωση (γραπτού, μελέτης, νοημάτων)
  • Ρυθμός επεξεργασίας και οργανωτικής αντίδρασης
  • Γλωσσικές ικανότητες

Επιφανειακή δομή: Φωνολογία,

Αποκωδικοποίηση (Ανάγνωση) και

Κωδικοποίηση    (Ορθογραφία)

Βαθιά δομή (γλώσσα κατ’ επιλογή και

κατ’ απαίτηση): νοηματική επεξεργασία

και κατανόηση γραπτών ή ακουστικών πληροφοριών, έκφραση  (προφορική ή γραπτή) και στη διατύπωση, σύνταξη, χρήση λεξιλογίου

  • Κινητικός συντονισμός/ γραφοκινητική ικανότητα
  • Μαθηματικά (Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και αριθμητική σκέψη)(Φωτεινή Πολυχρόνη,2022).

Για τη διάγνωση, αξιολογούνται η νοημοσύνη, ο γνωστικός τομέας (αντίληψη, μνήμη, προσοχή), ο μαθησιακός τομέας (γραφή, ανάγνωση, ορθογραφία κ.λ.π.) και ο ψυχοκοινωνικός τομέας του παιδιού. Βασική προϋπόθεση για να διαγνωστεί κάποιος με μαθησιακές δυσκολίες είναι να έχει τυπικό ή υψηλό δείκτη νοημοσύνης.

Άρα μιλάμε για έξυπνα παιδιά.

Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί  είτε από κρατικό φορέα, είτε από ιδιώτη ειδικό με εξειδίκευση στη διάγνωση και αξιολόγησή τους. Στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει να δοθεί αξιολογική έκθεση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου το παιδί να λάβει υποστήριξη στις σπουδές του.

Τα παιδιά αυτά μπορούν να πραγματοποιήσουν με επιτυχία ακαδημαϊκές σπουδές, με την προϋπόθεση ότι θα εκπαιδευτούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους προκειμένου να τις παρακάμψουν. Άρα είναι χρήσιμο να θυμόμαστε πως εάν παρατηρώντας το παιδί μας εντοπίσουμε κάτι που μας φαίνεται παράξενο (π.χ μπερδεύει το δεξί με το αριστερό), ή εάν ο/η εκπαιδευτικός του μας κινητοποιήσει να το ελέγξουμε για την πιθανότητα ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και να επικοινωνήσουμε με κάποιο ειδικό για την αξιολόγησή του. Όσο πιο σύντομα ξεκινήσει η παρέμβαση, τόσο πιο γρήγορα και καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.

Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε παιδιά και γονείς.

Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να περνάτε καλά γιατί το αξίζετε!