Μαρία Απατζίδη: Κατάθεση ερώτησης για την επαναφορά των Κοινωνικών Επιστημών στα Λύκεια της χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Μαρία Απατζίδη, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κατέθεσε στις 10/6/2021 ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  για  την επαναφορά  των Κοινωνικών Επιστημών στα Λύκεια της χώρας.

Η βουλευτής σημείωσε ότι  σύμφωνα με  τον Ν. 4692/2020, επέρχονται δραματικές αλλαγές στα διδασκόμενα μαθήματα του Γενικού Λυκείου, ιδιαίτερα σε αυτά των Κοινωνικών Επιστημών.

Ειδικότερα:

  • Όχι μόνο καταργήθηκε το μάθημα της Κοινωνιολογίας από πανελλαδικώς εξεταζόμενο, αλλά επιπροσθέτως εξαφανίστηκε από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου, χωρίς κάποια επιστημονική ή παιδαγωγική αιτιολόγηση και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  • Καταργήθηκαν και τα άλλα δύο μαθήματα  Κοινωνικών  Επιστημών  από  τη  B΄  Λυκείου:  Το  μάθημα  γενικής παιδείας  «Σύγχρονος  Κόσμος,  Πολίτης  και  Δημοκρατία»,  και  το  μάθημα  κατεύθυνσης  «Βασικές  Αρχές Κοινωνικών Επιστημών».  Ήδη από το 2020 τα παιδιά της Β΄ Λυκείου, και σύντομα πολίτες που αποκτούν δικαίωμα ψήφου, δεν διδάσκονται το μάθημα “Πολίτης και Δημοκρατία” που αναφέρεται στις αρχές της Δημοκρατίας, στις  εκλογές, τα όργανα και τις λειτουργίες του κράτους, το Σύνταγμα, τα δικαιώματα, το Διεθνές Δίκαιο.
  • Μειώθηκε κατά μία ώρα η διδασκαλία της «Πολιτικής Παιδείας» στην Α’ Λυκείου, το οποίο είναι το μοναδικό μάθημα που απέμεινε για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ78 και αποτελεί συνανάθεση με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ80 – Οικονομολόγων.

Η κα Απατζίδη επισήμανε  ότι  πρόκειται για πλήρη «εξοστρακισμό» των  Κοινωνικών  Επιστημών  και  της Πολιτειακής Αγωγής από  το  Λύκειο  και για απαρχή της εξαφάνισης ενός ολόκληρου κλάδου από τη Δημόσια  Εκπαίδευση,  του  ΠΕ78,  ο  οποίος  αποτελείται  από  Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, Πολιτικούς επιστήμονες και Νομικούς.

Άμεσο αποτέλεσμα της παραπάνω πολιτικής απόφασης ήταν:

  • Να γεμίσουν οι πίνακες των ΠΥΣΔΕ όλης της χώρας με εκατοντάδες υπεράριθμους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών, θέτοντας ζήτημα για το μελλοντικό εργασιακό τους καθεστώς.
  • Να μην ξαναπροσληφθούν αναπληρωτές κλάδου ΠΕ78 σε δημόσια σχολεία.
  • Να χαθούν όλες οι θέσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που απασχολήθηκαν σε φροντιστήρια, διδάσκοντας το μάθημα της Κοινωνιολογίας.
  • Οι μαθητές – υποψήφιοι του 1ου επιστημονικού πεδίου δεν θα έχουν διδαχτεί ουσιαστικά κανένα μάθημα Κοινωνικών Επιστημών, απαραίτητο προαπαιτούμενο για τις περισσότερες από τις Πανεπιστημιακές Σχολές όπου θα εισάγονται από το επόμενο έτος.

Εκτός των κοινωνικών επιστημόνων ΠΕ78 επίσης θίγονται:

  • ο κλάδος των Οικονομολόγων ΠΕ 80, οι οποίοι είχαν κοινή ανάθεση με τους Κοινωνικούς Επιστήμονες τα καταργούμενα τρία μαθήματα και
  • ο κλάδος των καλλιτεχνικών.

Η κα Απατζίδη τόνισε  ότι  η  καλλιέργεια υπεύθυνου και δημοκρατικού πολίτη, ο σεβασμός του διαφορετικού «άλλου», η αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας, των ανισοτήτων, της μισαλλοδοξίας, των διακρίσεων, των κοινωνικών στερεοτύπων,   η κοινωνική ενσωμάτωση και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής δεν μπορούν να γίνουν αποσπασματικά και ευκαιριακά με την εισαγωγή θεματικών ενοτήτων «καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων» στο σχολείο.

Η εξυπηρέτηση των παραπάνω συλλογικών αναγκών δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μέσω της εκπαίδευσης, της Κοινωνικής και Πολιτικής Παιδείας, την καθιέρωση στα αναλυτικά προγράμματα πυλώνα μαθημάτων, με συστηματική διδασκαλία αποκλειστικά από τους ειδικούς στον τομέα κοινωνικούς επιστήμονες- εκπαιδευτικούς.

Η βουλευτής κατέληξε ρωτώντας την Υπουργό  εάν θα προβεί  στην επαναφορά των Κοινωνικών Επιστημών στο Λύκειο και της Κοινωνιολογίας, ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.