Μείωση φόρων «κρύβει» το νέο Μεσοπρόθεσμο-Τι καταργείται και τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

Νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, έως το 2025, «κρύβει» το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής που κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στην Βουλή.

Μπορεί οι ελαφρύνσεις αυτές να μην περιγράφονται με λεπτομέρειες, εξαιτίας των δεσμεύσεων – ρήτρα διαφυγής – που έχει η Ελλάδα, ωστόσο φωτογραφίζονται ευκρινώς στο σχέδιο.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

Στο πακέτο αυτό, θα περιλαμβάνονται η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος, η παγίωση των μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Όλα τα παραπάνω βέβαια θα γίνουν με βάση προτεραιότητες που θα βάζει η κυβέρνηση, καθώς επίσης και με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργείται από το 2023 και μετά και ειδικά την 2ετία 2024 – 2025, πέρα από την επίτευξη των πλεονασμάτων.

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση προκειμένου να γίνουν όλα τα παραπάνω είναι η Ελλάδα να πετύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και οι οποίοι σε μέσο όρο είναι κοντά στο 4%.

Όπως είναι γνωστό η χώρα, λόγω της πανδημίας και του παγώματος των δημοσιονομικών κανόνων, δεν μπορεί να λάβει μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, παρά μόνο προσωρινού.

Ρυθμός ανάπτυξης και έλλειμμα

Σε ότι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2021, αν και τον τοποθετεί στο 3,6%, εντούτοις η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα είναι υψηλότερος, ειδικά όπως αναφέρει, «αν επιβεβαιωθούν και στους επόμενους μήνες οι πολύ θετικές εξελίξεις που κατέγραψε για το ΑΕΠ η ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2021».

Για τα επόμενα χρόνια διατηρεί προβλέψεις για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και το 2025, καθώς επίσης και μεγάλες επενδύσεις.

Σε ότι αφορά τα δημοσιονομικά εκτιμάται ότι φέτος το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα 7,1% του ΑΕΠ, το 2022 σε έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ, ενώ από το 2023 η χώρα θα επιστρέψει σε πρωτογενή πλεονάσματα. «Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατόπιν της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το παρόν ΜΠΔΣ καταρτίζεται με βάση τις πολιτικές που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και ανακοινωθεί οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο σενάριο βάσης και δεν παρουσιάζονται εν προκειμένω εναλλακτικά σενάρια που οδηγούν σε σημαντικές δημοσιονομικές αποκλίσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα» αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο, προαναγγέλλοντας νέες ελαφρύνσεις.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι «Με δεδομένο συνεπώς ότι το σενάριο βάσης απεικονίζει αποκλειστικά τις ήδη θεσμοθετημένες κυβερνητικές αποφάσεις, δεν αντανακλά τις κυβερνητικές πολιτικές που θα νομοθετηθούν στο μέλλον στη βάση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου που κατά περίπτωση προκύπτει από τον συνδυασμό του ΜΠΔΣ και των νέων στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων, που θα γίνουν γνωστοί σε μεταγενέστερο χρόνο όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που θα ισχύσουν στην ευρωζώνη από το 2023 και εντεύθεν».

Με στήριξη από την θετική επίδραση των παρεμβάσεων στήριξης και «συνεχίζοντας με την πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» η ανάπτυξη το τρέχον έτος εκτιμάται στο 3,6%, ενώ για το 2022 προβλέπεται ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης του 6,2% και για την υπόλοιπη περίοδο του ΜΠΔΣ αναμένεται κατά μέσο όρο ανάπτυξη της τάξης του 4%.

Στο σύνολο της περιόδου 2022-2025, τα τρία τέταρτα της ανάπτυξης αναμένεται να προέλθουν μεσοσταθμικά από τις συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης, με τον εξωτερικό τομέα να συνεισφέρει κατά το υπόλοιπο ένα τέταρτο. Κινητήρια δύναμη της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να αποτελέσουν οι επενδύσεις, φτάνοντας τη συμμετοχή τους στο ΑΕΠ στο 16,7% το 2025, από 11,1% το 2020.

Καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη αυτή θα έχει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει σειρά φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, φιλικό στο περιβάλλον οικονομικό μοντέλο, με ένα φορολογικό σύστημα που στοχεύει στην ανάπτυξη και ένα αποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Πρόκειται για ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων που συνδυάζει οικονομική αποτελεσματικότητα με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Οι συνολικοί πόροι του Σχεδίου ανέρχονται σε 30,5 δισ. ευρώ έως το 2026, εκ των οποίων 17,8 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας με στόχο οι συνολικοί επενδυτικοί πόροι που θα ενεργοποιηθούν να ανέλθουν σε περίπου 59 δισ. ευρώ, δηλ. διπλάσιοι από το μέγεθος του ίδιου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ανάπτυξη θα εστιάσει σε τέσσερις πυλώνες: την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την απασχόληση – δεξιότητες – κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

newsit.gr