Μείωση χρέους σε δύο οικογένειες

22.11.2015

Με δύο ακόμη αποφάσεις κούρεμα χρέους, σε ποσοστό άνω του 80% .

Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, με δύο πρόσφατες αποφάσεις του, που αφορούσαν την υπαγωγή δύο οικογενειών στο…νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010), αποφάσισε την απομείωση του χρέους των αιτούντων

Στην πρώτη περίπτωση κατά 87,5% για το σύζυγο και 88,5% για τη σύζυγό του, και στη δεύτερη υπόθεση κατά 81% για τη σύζυγο και 83,3% για το σύζυγο.

Α. Στην πρώτη περίπτωση: Η σύζυγος είναι δημόσιος υπάλληλος με καθαρό εισόδημα 1.432,31 ευρώ. Ο σύζυγός της είναι ελεύθερος επαγγελματίας με μηδενικό εισόδημα. Έχουν δύο ανήλικα τέκνα και δεν διαθέτουν έσοδα από άλλες πηγές. Επίσης διαμένουν στο ιδιόκτητο διαμέρισμα τους και διαθέτουν ένα αυτοκίνητο. Η ακίνητη περιουσία τους περιορίζεται σε εξ αδιαιρέτου ποσοστά σε αγροτεμάχια μηδαμινής αξίας. Πριν την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, οι δύο σύζυγοι κατέβαλαν από κοινού στους πιστωτές (τράπεζες) το συνολικό ποσό των 1.332,00 ευρώ / μήνα. Το Δικαστήριο συνεκδικάζοντας και κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις των αιτούντων, ρύθμισε τα χρέη τους ως εξής: Για τη σύζυγο επέβαλλε μηνιαίες καταβολές ύψους 100 ευρώ και για το σύζυγο 55,27 ευρώ αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 5 πρώτων ετών, συμμέτρως κατανεμημένες προς όλους τους πιστωτές τους. Το Δικαστήριο εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας των αιτούντων υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να καταβάλουν μηνιαίως για την διάσωσή της, η σύζυγος το ποσό των 95,99 ευρώ και ο σύζυγος το ποσό των 97,55 ευρώ για τα επόμενα 20 χρόνια. Τέλος απήλλαξε τους αιτούντες από τα λοιπά χρέη τους και εξαίρεσε από εκποίηση τα λοιπά ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία. Το ποσό αυτό δεν τοκίζεται. Συνεπώς η σύζυγος – οφειλέτρια θα καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 25 ετών, συνολικά το ποσό των 29.037,6 ευρώ και ο δε σύζυγος – οφειλέτης το συνολικό ποσό των 26.728,2 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής του που ανέρχονταν κατά το χρόνο στα 232.909,66 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συνέχιζε να τοκίζεται ετησίως μέχρι την οριστική εξόφλησή του. Η απομείωση του χρέους για τους δύο συζύγους ανέρχεται σε ποσοστό 87,5% και 88,5% αντίστοιχα.

Β. Στη δεύτερη περίπτωση: Ο σύζυγος είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Το μηνιαίο εισόδημά του προερχόμενο αποκλειστικά και μόνο από τη σύνταξή του, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.430,19 ευρώ. Η σύζυγός είναι άνεργη με μοναδικό εισόδημα 200 € ετησίως προερχόμενο από αγροτικές επιχορηγήσεις. Έχουν ένα ενήλικο τέκνο και δεν διαθέτουν κανένα άλλο εισόδημα. Στην κυριότητα τους έχουν μία κύρια κατοικία, δύο αγροτεμάχια και ένα αυτοκίνητο. Επίσης η σύζυγος είναι εξ αδιαιρέτου κυρία σε άλλα δύο αγροτεμάχια. Οι οφειλέτες έπρεπε να καταβάλουν από κοινού στους πιστωτές τους (τράπεζες), συνολικά το ποσό των 776 ευρώ / μηνιαίως. Το Δικαστήριο συνεκδικάζοντας και κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις των δύο συζύγων – εντολέως μας, ρύθμισε τα χρέη τους ως εξής: Για το σύζυγο επέβαλλε μηνιαίες καταβολές ύψους 177,33 ευρώ και για τη σύζυγο 74,78 ευρώ μηνιαίως αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 5 πρώτων ετών, συμμέτρως κατανεμημένες προς όλους τους πιστωτές τους. Επίσης εξαίρεσε την εκποίηση της κύριας κατοικίας των αιτούντων υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να καταβάλουν μηνιαίως για την διάσωσή της, ο σύζυγος το ποσό των 141,18 ευρώ και η σύζυγος το ποσό των 147,02 ευρώ για τα επόμενα 17 έτη. Τέλος απήλλαξε τους αιτούντες από τα λοιπά χρέη τους και εξαίρεσε από εκποίηση τα λοιπά ακίνητα και κινητά περιουσιακά τους στοιχεία. Το ποσό αυτό δεν τοκίζεται.

Συνεπώς ο σύζυγος θα καταβάλει κατά το χρονικό διάστημα αυτών των 22 ετών, συνολικά το ποσό των 39.440,52 ευρώ και η σύζυγος, στο ίδιο χρονικό διάστημα το συνολικό ποσό των 34.478,8 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής του που ανέρχονταν σε 206.999,81 ευρώ. Το ποσό αυτό θα συνέχιζε να τοκίζεται ετησίως μέχρι την οριστική εξόφλησή του. Η απομείωση του χρέους για τους δύο συζύγους ανέρχεται σε ποσοστό της τάξεως του 81% και 83,3% αντίστοιχα.