Μειώνεται δραματικά η μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα

16.12.2015

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τη μείωση της μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, όπως τα παρουσίασε το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Στοιχεία που εκθέτουν την κυβέρνηση η οποία υποστηρίζει ότι μειώθηκε η ανεργία και το κυριότερο ότι μειώθηκε και η μαύρη εργασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σημαντική μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται  στο  σύστημα  Εργάνη για τον Νοέμβριο 2015, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά 24.674 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 141.709, ενώ οι αποχωρήσεις σε 166.383.

Από τις 166.383 συνολικά αποχωρήσεις, οι 53.244 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 113.139 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των ισοζυγίων των δύο μηνών, Νοέμβριος 2015 και Νοέμβριος 2014, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 4.343 θέσεων εργασίας για τον Νοέμβριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 24.674 θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 20.331 τον Νοέμβριο του 2014).

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.667.024 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.575.150, εκ των οποίων οι 923.394 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 651.756 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου 11μηνου του 2015 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 91.874 νέες θέσεις εργασίας και είναι χαμηλότερο κατά 8.082 θέσεις εργασίας, από το αντίστοιχο ισοζύγιο του πρώτου ενδεκάμηνου του 2014, που ήταν επίσης, θετικό κατά 99.956 νέες θέσεις εργασίας.