Μειώνονται οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στις υπηρεσίες και αυξάνονται στα Υπουργεία

1.2.2016

Μειώνεται κάθε μήνα ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που στελεχώνουν τα υπουργεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου στην apografi.gr.

Το συνόλου των μισθοδοτούμενων από το ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται στους 566.913 υπαλλήλους τον Δεκέμβριο του 2015. Το Νοέμβριο, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων ήταν 567.197 υπάλληλοι – δηλαδή 284 περισσότεροι.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία οι δημόσιοι υπάλληλοι το Νοέμβριο του 2014, ανέρχονταν στους 579.164.

Επομένως, στη διάρκεια 12 μηνών, εμφανίζονται να μειώνονται κατά 11.967! Δηλαδή, περίπου 1.000 το μήνα! Γεγονός που προφανώς οφείλεται στις συνταξιοδοτήσεις.

Η σημερινή κατανομή των κρατικών λειτουργών ανά υπουργείο και τους φορείς που αυτά εποπτεύουν είναι η εξής:

Τακτικό Προσωπικό (εκτός ΝΠΙΔ):

Κυβερνητικοί – Πολιτειακοί Φορείς: 117

Βουλή: 1.182

Ανεξάρτητες Αρχές: 1.688

Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας / Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης: 410

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: 2.080

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 15.800

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 86.639

Υπουργείο Εξωτερικών: 1.882

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 16.490

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 64.889

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: 8.057

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού: 2.399

Υπουργείο Οικονομικών: 15.249

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: 819

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: 170.520

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: 7.166

Υπουργείο Υγείας: 77.679

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων: 4.498

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 6.790

ΟΤΑ: 82.556