Μελέτη Πολεοδόμησης Δ.Ε. Μαρκοπούλου

Τη Δευτέρα 24-04-2017, συνεδρίασε το «Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)» του ΥΠΕΚΑ, με σκοπό την λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης: «Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως) της περιοχής Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου, που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. (Β΄ κατοικία) της Δημοτικής Ενότητας Μαρκοπούλου στις Πολεοδομικές Ενότητες 2,3 και 4».

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης έγινε παρουσίαση του συνόλου της μελέτης και λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις του μελετητή και του Δήμου για την γνωμοδότηση των ενστάσεων που αφορούσαν την εν λόγω περιοχή.

Εν τέλει το ΚΕΣΥΠΟΘΑ αποφάσισε την έγκριση της Πολεοδόμησης της Περιοχής Οικισμός Παραλίας Μαρκοπούλου στις Πολεοδομικές Ενότητες 2,3 και 4 συμπληρώνοντας έτσι το σύνολο της περιοχής παρέμβασης μιας και έφερε τις τρεις Πολεοδομικές ενότητες (2,3 και 4) στο ίδιο στάδιο ολοκλήρωσης με την Πολεοδομική Ενότητα 1.

Η συγκεκριμένη πράξη, ουσιαστικά, ολοκληρώνει ένα μεγάλο κομμάτι της χρονοβόρου διαδικασίας, που ξεκίνησε από το 1996, αποδεικνύοντας την συμβολή, το έργο και την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής σε προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των περιοχών του Δήμου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα δύο τελευταία χρόνια, μια μελέτη η οποία ήταν «παγωμένη» στις διαδικασίες και στην αδράνεια, επανήλθε ενεργά στο προσκήνιο και κατόρθωσε να ολοκληρωθεί υπερπηδώντας τα τεράστια γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου και του μελετητή.
Αναμένουμε, πλέον, την γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος του Υπουργείου για την αποστολή της μελέτης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να εγκριθεί και να αναρτηθεί σε ΦΕΚ και ευελπιστούμε στην έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΚΑ προς αυτή την κατεύθυνση.

Η απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην πολυετή προσπάθεια ένταξης της περιοχής στο σχέδιο. Η παρούσα Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της «έσκυψε» πάνω στο ζήτημα, που επί σειρά ετών ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής και συνεπής στις υποσχέσεις της, για μια ακόμη φορά, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν στο δρόμο της, παρουσιάζει σήμερα στους κατοίκους το θετικό αποτέλεσμα.

Η Δημοτική Αρχή, πάντα πιστή στις δεσμεύσεις της για αναπτυξιακή πολιτική στο Δήμο Ωρωπού, σε αγαστή συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου, τις υλοποιεί, φέρνοντας τον Ωρωπό ακόμα πιο κοντά στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Από το γραφείο Τύπου
του Δήμου Ωρωπού