ΛΑΙΚΗ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΩΡΩΠΟΥ 1

Με πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης αποφασίστηκαν μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων του Καλάμου

 

Συζητήθηκε και υπερψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο Ωρωπού η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την λήψη μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων του Καλάμου.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε ο μη καταλογισμός δημοτικών τελών, η εξασφάλιση δωρεάν μετακινήσεων με τα ΜΜΜ, η μείωση δημοτικών τελών για τους επαγγελματίες, να ληφθούν όλα τα μέτρα για να εξασφαλιστεί έκτακτη χρηματοδότηση 50.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη αναγκών σε σίτιση-στέγαση κ.α,

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαίτησε να παρθούν, και θα συνεχίσει να διεκδικεί, όλα τα απαραίτητα στο τομέα της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και των υποδομών, ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες και καταστροφές.

Σεπτέμβριος 2018,

Το γραφείο τύπου

www.lsoropou.wordpress.com