Με Υπουργική Απόφαση τα τραπεζοκαθίσματα στις παραλίες

Κοινή Υπουργική Απόφαση έστειλαν στους Δήμους τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζοντας τον τρόπο παραχώρησης των παραλιών. Οι αλλαγές που έγιναν επισημαίνονται στην αποδοχή από την ΚΥΑ του αιτήματος της ΓΣΒΕΕ να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζιών στις παραλίες και όχι μόνο ομπρελοκαθισμάτων σύμφωνα με τους αμετάκλητους όρους της πρώτης εγκυκλίου. Παράλληλα η ΚΥΑ μετέτρεψε την διετή παραχώρηση σε ετήσια ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου 2016.