Μοσκοβισί: Έτσι θα παταχθεί η φοροδιαφυγή

1.2.2016

Συμβουλές – μέτρα προς Έλληνες ναυτιλλόμενους για την πάταξη της φοροδιαφυγής που μάλιστα έχουν συμφωνηθεί με την ελληνική κυβέρνηση επανέλαβε   ο Πιερ Μοσκοβισί.

 Ο Ευρωπαίος Επίτροπος απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, για το αν η Κομισιόν στηρίζει τις ενέργειες της κυβέρνησης για τον εντοπισμό του αδήλωτου πλούτου, το περιουσιολόγιο και την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Μοσκοβισί τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στο νέο ελληνικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

  1. εντοπισμό των αδήλωτων καταθέσεων μέσω του ελέγχου των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
  2. καθιέρωση προγράμματος εθελούσιας γνωστοποίησης στοιχείων με επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων, παροχή σχετικών κινήτρων και εφαρμογή διαδικασιών εξακρίβωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα ακολουθεί τη βέλτιστη διεθνή πρακτική και δεν περιέχει καμία πρόβλεψη για χορήγηση αμνηστίας
  3. έκκληση προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν και κατέχουν οι έλληνες πολίτες, και εξεύρεση τρόπου αξιοποίησης αυτών των δεδομένων
  4. επανάληψη του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στο ζήτημα της φορολογικής διαχείρισης και πλήρης αξιοποίηση της στήριξης αυτής για ανάπτυξη ικανοτήτων·
  5. δημιουργία περιουσιολογίου για την καλύτερη διεξαγωγή ελέγχων
  6. θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό (σταθερών ή κινητών) δεξαμενών αποθήκευσης για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων·
  7. δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση του ισολογισμού των μητρικών-θυγατρικών εταιρειών με σκοπό τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση.

Ανταλλαγή πληροφοριών για τα κρυφά περιουσιακά στοιχεία

Η Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και απαιτεί την υποχρεωτική συλλογή και την αυτόματη ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ποικίλλων χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες αφορούν κατοίκους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται ήδη ή θα εφαρμοστούν στο Λιχτενστάιν, στον Άγιο Μαρίνο, στην Ελβετία και στην Ανδόρα.Με αυτά τα μέσα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το ζήτημα των κρυφών περιουσιακών στοιχείων.

Μέτρα για τις καταχρηστικές πρακτικές

Στις 17 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως οι καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές και η μετατόπιση κερδών (συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης κερδών μέσω μεταβιβαστικής τιμολόγησης), να διασφαλιστούν βιώσιμα έσοδα και να δημιουργηθεί ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ενιαία Αγορά.