Μ. Απατζίδη: Κατάθεση ερώτησης  για  την τσιμεντοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης

Η Μαρία Απατζίδη, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κατέθεσε στις 12/4/2021 ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,   για  την τσιμεντοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Η βουλευτής σημείωσε ότι αρχιτέκτονες, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης και καλλιτέχνες, υπογράφουν ένα καταγγελτικό κείμενο  με τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛΗ SOS»,  για τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού στον βράχο της Ακρόπολης, όπου επισημαίνουν τις επιπτώσεις από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ο φυσικός βράχος και τα αρχαία λείψανα θα καλυφθούν σε μεγάλη έκταση, από μια γιγαντιαία βαθμιδωτή επιφάνεια από νέο υλικό, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται το φυσικό τοπίο και ο βράχος ως γεωλογικό μνημείο και φυσικό οχυρό.
  • Αρχαιότητες διαφόρων εποχών θα καταχωθούν και θα είναι απρόσιτες.
  • Η επίχωση σε ορισμένες θέσεις θα ξεπεράσει τα 3 μέτρα, ενώ για την στήριξη των βαθμίδων και την στερέωση της εκτεταμένης νέας κατασκευής θα χρειαστούν πυκνές, ογκώδεις θεμελιώσεις που θα εδράζονται στον βράχο και στις αρχαιότητες που θα καλυφθούν.
  • Η πρόσβαση στην Ακρόπολη δια μέσου των Προπυλαίων καθ’ όλο το πλάτος τους, θα επιβάλει τον συνωστισμό των επισκεπτών τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο, και θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια του μνημείου.
  • Το πρόβλημα της διακίνησης μεγάλου πλήθους επισκεπτών θα παραμείνει και μάλιστα, θα αυξηθεί.

Η βουλευτής κατέληξε ρωτώντας την Υπουργό τι απαντά   στο παραπάνω κείμενο καταγγελίας σχετικά με τις επιπτώσεις από τις παρεμβάσεις στον βράχο της Ακρόπολης