Νέα συνάντηση Δημάρχου Ωρωπού-ΣΔΙΠ

Με τον Δήμαρχο Ωρωπού κ. Θωμά Ρούσση συναντήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2017, ο Πρόεδρος κ. Κώστας Καραββαρίτης, ο Γ. Γραμματέας κ. Παναγιώτης Πάντος του ΔΣ, η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Πολιτισμού κ. Μαίρη Λαδοπούλου και το μέλος της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Περιουσίας και Τεχνικής Υποστήριξης ΣΔΙΠ κ. Γιώργος Κουλογιάννης, για θέματα που ανέδειξε η πρόσφατη σφυγμομέτρηση τα αποτελέσματα της οποίας συζητήθηκαν διεξοδικά.

1. Για το θέμα της συγκοινωνίας, μεταξύ του οικισμού της ΙΠ με τις Αφίδνες, τον ΣΣ Αφιδνών και το Καπανδρίτι, συμφωνήθηκε η απόλυτη αναγκαιότητα πυκνής και αξιόπιστης ύπαρξης δρομολογίων (8 έως 10 ημερησίως) που για να επιτευχτεί απαιτείται η ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων του Δήμου, τα οποία σήμερα δεν επαρκούν για υλοποίηση ενός τέτοιου φιλόδοξου προγράμματος. Εντός των επομένων ημερών θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων για εύρεση βιώσιμης λύσης εξυπηρέτησης των κατοίκων των παραπάνω περιοχών.
2. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι, για τις επικοινωνίες της ΙΠ έχει πρόσφατα υπογράψει άδεια υλοποίησης έργων του ΟΤΕ, ενίσχυσης του δικτύου κορμού, πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται αυτή την περίοδο. Θετικός είναι και στην αδειοδότηση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας υπό την προϋπόθεση της τήρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
3. Για την ύδρευση του οικισμού, όπως είναι γνωστό, ο ΣΔΙΠ με δύο αποφάσεις ΓΣ (ετών 1998 και 2004 αντιστοίχως) απεφάσισε την εκχώρηση της διαχειρίσεως του δικτύου υδρεύσεως της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην τότε Κοινότητα Αφιδνών και στη συνέχεια στην ΕΥΔΑΠ .
Η κυριότητα του εν λόγω δικτύου ανήκε και εξακολουθεί ν’ ανήκει στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ως μη περατωθέν έργο υποδομής ιδιωτικώς πολεοδομημένης περιοχής. Η εκχώρηση πραγματώθηκε de facto! Δεν απετέλεσε ποτέ, ως εκ του Νόμου επιβαλλόταν, αντικείμενο γραπτής συμβάσεως δημοσίου χαρακτήρος, δεδομένου ότι με τον Συνεταιρισμό (ΝΠΙΔ) θα συνεβάλλετο η Κοινότητα ή, αργότερα, ο Δήμος Ωρωπού.
Έργο του ΣΔΙΠ η προάσπιση των  συμφερόντων των συνεταίρων (και οικιστών της Ιπποκρατείου Πολιτείας) εντός του πλαισίου της νομιμότητος, ασφαλώς, που είναι  επιθυμητό, αναμφιβόλα, και από τον Δήμο!
Απαιτείται, λοιπόν, η επανεξέταση του όλου ζητήματος (διαχείριση δικτύου υδρεύσεως της Ιπποκρατείου) με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους οικιστές της Ιπποκρατείου, καταγεγραμμένους σε τυπική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΣΔΙΠ.
Σ΄αυτό το πλαίσιο μπορεί να επιτευχθεί μια δίκαιη, επιθυμητή και τυπικώς νόμιμη, ως απαιτείται, συμφωνία!
4. Η ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Αφιδνών έχει «παγώσει» από την μη έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, επειδή ένα μικρό τμήμα της έκτασης κατασκευής καταλαμβάνεται από τη ΖΕΑ Αφιδνών. Η έγκριση  του τοπικού ρυμοτομικού είναι η βασική και ουσιαστική προϋπόθεση συνέχισης της υλοποίησης της κατασκευής του νέου σχολείου.  Ο χρόνος έναρξης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αυτή την περίοδο.
5. Ο ΣΔΙΠ έχει ζητήσει με αίτηση  για σύγκληση του Κοινοτικού Συμβουλίου με θέμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας Αφιδνών. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου με πρόσκληση συμμετοχής όλων των φορέων της περιοχής.
Η καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου κατέδειξε αδυναμίες και αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όπως οι καθαρισμοί, η συντήρηση και αξιοποίηση του δάσους της Αγίας Τριάδας.
Προς αυτή τη κατεύθυνση ο Δήμος και ο ΣΔΙΠ σε άμεση συνεργασία θα κινηθούν όλη τη χειμερινή περίοδο για την αντιπυρική  θωράκιση του οικισμού.