Να λειτουργήσει άμεσα το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ωρωπού-ΕΝΕΕΓΥΛ

 

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκαν από το σχολικό έτος 2018-2019, οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ωρωπού.

Με την υπ’ αριθ.  118931/Δ3/20-7-2018, ΦΕΚ 2956/2018 υ.α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα “Ιδρύσεις, προαγωγές και καταργήσεις σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) π/θμιας και δ/θμιας εκπ/σης, ιδρύσεις τομέων και ειδικοτήτων στα υφιστάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.) από το σχολικό έτος 2018 – 2019” αποφασίσθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού – Λυκείου Σκάλας Ωρωπού.

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού στις 19-10-2017 είχε ψηφίσει την ίδρυση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Ωρωπού – ΕΝΕΕΓΥΛ, με έδρα τη Σκάλα Ωρωπού.  Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο θετικό βήμα που αναβαθμίζει την ποιότητα εκπαίδευσης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Παρά ταύτα, το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ωρωπού, δεν ξεκίνησε τη λειτουργία του την ημέρα του αγιασμού της 11ης Σεπτεμβρίου, όπως αναμενόταν, παρόλο που η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών έχει γίνει από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, βάσει του σχετικού Φ.Ε.Κ. της 23/07/2018 για τη λειτουργία του.

Αποτέλεσμα της αναβολής αυτής είναι κάποια παιδιά που θα έπρεπε να φοιτούν στο Ειδικό Γυμνάσιο να «φιλοξενούνται» προσωρινά από το Γυμνάσιο Αυλώνα, χάρη στη καλή θέληση και τη συνεργασία της Γυμνασιάρχη κ. Κωνσταντίνας Τσενέ.

Βασανιστική είναι η αγωνία και η ταλαιπωρία των γονέων των μαθητών που θα έπρεπε να έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματά τους. Καθημερινή είναι η έκκλησή τους προς όλους εμάς τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ξεκινήσει επιτέλους τη λειτουργία του το σχολείο.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους κρατικούς φορείς να δώσουν ΑΜΕΣΗ λύση στο πρόβλημα και να αρχίσει κανονικά τη λειτουργία του το Ενιαίο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ωρωπού, δίνοντας ένα τέλος στην αγωνία και την καθημερινή ταλαιπωρία των μαθητών και των γονέων τους.

Παναγιώτης Χασιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος Ωρωπού