Νηστεία με θρησκευτική πίστη ή πιστοί στις παραδόσεις;

14.3.2016

Τα ευεργετικά αποτελέσματα της νηστείας είναι γνωστά από τα πανάρχαια χρόνια καθώς αναφερόμαστε σε μια μέθοδο διατροφής που ωφελεί το σώμα και την ψυχή. Οι γιατροί συνιστούν τη νηστεία ως δίαιτα απαραίτητη στην υγεία του ανθρώπου, ενώ οι διάφορες θρησκείες από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα την επιβάλλουν ως μέσω πνευματικής κάθαρσης.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η νηστεία έχει την πρωτοκαθεδρία καθώς είναι μια θεόσδοτος εντολή. Στο βιβλίο της Γένεσης παρατηρούμε ότι ο Θεός, αμέσως μετά τη δημιουργία του ανθρώπου, έδωσε την εντολή της νηστείας: «Από παντός ξύλου του εν τω Παραδείσω βρώσει φαγείν, από δε του ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ου φάγεσθαι» (Γεν. 2, 16-17). Αυτή η εντολή ήταν μια δοκιμασία της ελευθερίας και του αυτεξουσίου των Πρωτοπλάστων: ήταν ένας τρόπος να επιλέξουν συνειδητά τη συνέχιση της ζωντανής σχέσης τους με το Θεό υπακούοντας στην εντολή, ή αντίθετα να επιλέξουν τη διακοπή αυτής της σχέσης επιδεικνύοντας ανυπακοή. Σύμφωνα με την Ορθοδοξία, η νηστεία είναι ένα καθοριστικής σημασίας βοηθητικό μέσο για την κάθαρση εκ των πολυμόρφων παθών και ισχυρό όπλο κατά των δαιμόνων.

Σήμερα το αυθεντικό νόημα της νηστείας, άρρηκτα δεμένο με την θρησκευτική πίστη, έχει κατά πολύ αλλοιωθεί επηρεασμένο και αυτό από την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής. Η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής έχει πλέον περισσότερο εθιμοτυπικό και παραδοσιακό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό πολλοί άνθρωποι ακολουθούν μια βαθύτερη παράδοση πίστης στον Θεό ακόμα και αν δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοί τον υπόλοιπο χρόνο. Υπάρχουν αρκετοί που βρίσκουν την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής ως ευκαιρία για να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα νηστείας-δίαιτας για λόγους αποτοξίνωσης του οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας που κάνουμε κατά την περίοδο της νηστείας επιβάλλεται να είναι το έναυσμα για περαιτέρω πνευματικά αγωνίσματα. Σημασία δεν έχει μόνο η κάθαρση του οργανισμού αλλά και τις ψυχής από κακόβουλες σκέψεις υποταγμένες στην μνησικακία.

Ας ενστερνιστούμε λοιπόν τη νηστεία και με σύντονο πνευματικό αγώνα ας χαρούμε τις πνευματικές χαρές και ευκαιρίες της περιόδου αυτής της Μεγάλης Σαρακοστής μέχρι τις Άγιες μέρες του Πάσχα.