Ξεκινούν πιλοτικά τον Ιούνιο οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Πάνω από δέκα χιλιάδες ακίνητα στο σφυρί

Μέσα στις πρώτες 15 μέρες του Ιουνίου θα ξεκινήσουν πιλοτικά οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων και άλλων κινητών στοιχείων της περιουσίας οφειλετών με κόκκινα χρέη.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογράφων έδωσε το πράσινο φως για τη μείωση του ορίου οφειλών που πρέπει να έχει ένας δανειολήπτης για να μπορούν οι τράπεζες να βγάλουν στο σφυρί τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η όλη διαδικασία της κατάσχεσης του περιουσιακού στοιχείου και του πλειστηριασμού του θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας που τίθεται σε εφαρμογή τον ερχόμενο μήνα.

Πάνω από ποιο ποσό χρέους θα επιτρέπεται η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός

Στις 300.000 ευρώ ορίστηκε, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, το όριο οφειλών πάνω από το οποίο θα μπορεί να βγαίνει σε πλειστηριασμό η κατοικία του οφειλέτη.

Το όριο αυτό ταυτίζεται με το όριο οφειλής που υπάρχει σήμερα για την ένταξη ενός οφειλέτη στην ομπρέλα προστασίας που παρέχει ο νόμος Κατσέλη.

Με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής στο σφυρί βγαίνουν 3.270 ακίνητα. Άγνωστο είναι αν στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμών θα ενταχθούν οι πλειστηριασμοί που έχουν αναγγελθεί ήδη ή μόνον νέες περιπτώσεις κατασχέσεων.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό μετά από μια τρίμηνη περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν κανονικά από τον Αύγουστο.

Οι τράπεζες πάντως έχουν ήδη ανακοινώσει πως οι κατασχέσεις θα γίνονται αναγκαστικά για όλες τις περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν κηρυχθεί ως «μη συνεργάσιμοι». Οι τραπεζικοί όμιλοι πάντως σχεδιάζουν να αγοράζουν οι ίδιοι ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό και τα οποία θεωρούνται εμπορεύσιμα.  Άμεσος στόχος είναι 10.000 ακίνητα, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί και θα περάσουν στην κυριότητα των τραπεζών είτε μέσα από αναγκαστικά μέτρα είτε με τη συναίνεση των οφειλετών για την οικειοθελή παράδοσή τους, στο πλαίσιο συμφωνίας που θα προβλέπει την απαλλαγή τους από το βάρος της οφειλής τους.

Σε χρόνο εξπρές οι πλειστηριασμοί

Οι διατάξεις για την αυτόματη, ηλεκτρονική διαδικασία πλειστηριασμών περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.
Όπως προβλέπεται στο νέο νόμο, μόλις γίνει η κατάσχεση του ακινήτου, σε διάστημα 15 ημερών θα πρέπει να δρομολογείται ο πλειστηριασμός και 12 μέρες μετά τον πλειστηριασμό θα πρέπει να αποδίδεται το περιουσιακό στοιχείο στον υπερθεματιστή που το κατοχύρωσε στον πλειστηριασμό.
Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου «ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά».

Τα στοιχεία για τα «κόκκινα δάνεια»

Σήμερα, τα δάνεια σε καθυστέρηση ανέρχονται στο 44,7%, ενώ τα ποσοστά ανά κατηγορία δανείων, δηλ. για τα στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά, διαμορφώνονται σε 41,5%, 44,4% και 54%, αντίστοιχα.

Ειδικά για τα επιχειρηματικά δάνεια, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάλυση, την καλύτερη εικόνα εμφανίζουν τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις (26,6%) και χειρότερη τα δάνεια των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους (58,9%) και κυρίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών (68,3%).

Υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων καταγράφονται στην πλειονότητα των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, με το πρόβλημα να είναι πιο έντονο στους κλάδους του εμπορίου (59,6%), των κατασκευών (54,7%) και της μεταποίησης (46,4%).