ΟΑΕΕ: 1η Φεβρουαρίου τελευταία ημέρα πληρωμής εισφορών

26.1.2016

Tη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου ΤΟΥ 2016 είναι η   τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 6ου διμήνου 2015 όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΕ

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν μέσω Aμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή):

– η μηνιαία δόση ρυθμίσεων Ν.4152/2013, Ν.4321/2015,

– η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 31.12.2015 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση των δόσεων.

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Παρασκευή 29.1.2016.