ΟΓΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Συλλογή υπογραφών-Ούτε Σκέψη για το Χώρο Ταφής Επικίνδυνων Βιομηχανικών αποβλήτων στη περιοχή μας!

Ομάδα γυναικών του δήμου Τανάγρας της ΟΓΕ

Κείμενο συλλογής υπογραφών

Ούτε Σκέψη για το Χώρο Ταφής Επικίνδυνων Βιομηχανικών

αποβλήτων στη περιοχή μας!

Τα σχέδια κυβέρνησης-βιομηχάνων στη περιοχή να εγκαταστήσουν άλλη μια υγειονομική βόμβα δίπλα από τα σπίτια μας, που ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά μας δεν πρέπει να περάσουν!

Αντί να πάρουν μέτρα να αντιμετωπίσουν την σοβαρή ρύπανση που έχει επέλθει στη περιοχή- λόγω των ανύπαρκτων μέτρων προστασίας από τους βιομήχανους-προωθούν το επιχειρηματικό πάρκο Οινοφύτων που θα έρθει να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις ζωές μας.

Τα σχέδια του επιχειρηματικού πάρκου δεν αφορούν την βελτίωση της ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων στη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων αλλά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράση των βιομηχάνων με νέες υποδομές, φιλέτα για επενδύσεις,  διοικητικά και ρυθμιστικά εργαλεία κλπ.

Η κυβέρνηση δίνει ζεστό χρήμα 32 εκ. ευρώ στους βιομηχάνους για να φτιάξουν τη Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών αποβλήτων, που χορηγήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς στη θυγατρική της ΒΙΟΧΑΛΚΟ «ΕΛΒΙΟΚ ΑΕ» για έκταση 222 στρεμμάτων σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων από το Σχηματάρι.

Με άλλα λόγια θα επεξεργάζονται επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα 2,5 χιλιόμετρα στην ευθεία,από το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου – ΕΠΑΛ Σχηματαρίου!

ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ-ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

 ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Δεν παέι άλλο! Χρόνια τώρα, από όλες τις κυβερνήσεις, δεν υπάρχει καμία πρόληψη για τους εργαζόμενους και εργαζόμενες στη βιομηχανία που δουλεύουν σε εξαντηλτικά ωράρια μέσα σε επιβεβαρυμένες συνθήκες για την υγεία. Δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο για να εξυγιανθεί η περιοχή που ζούμε από την χρόνια ρύπανση.

Είναι στο χέρι μας να εμποδίσουμε τα επικίνδυνα σχέδια τους, να απαιτήσουμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ που θα βελτιώσουν τη ζωή, τη δουλειά, την υγεία μας στη περιοχή και τους χώρους δουλειάς.

  • Καμία σκέψη για Χώρο Ταφής Επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων στην περιοχή μας. Όχι στην υγειονομική βόμβα. Απόλυτη απαγόρευση της εισαγωγής αποβλήτων προς επεξεργασία στην περιοχή και την χώρα.
  • Άμεση δημοσιοποίηση από την Κυβέρνηση των (γνωστών στις Υπηρεσίες) σημείων υπέργειας και υπόγειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων εντός και εκτός εργοστασίων, των σημείων συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών στοιχείων στο υπέδαφος της περιοχής που χαρακτηρίζονται παραπλανητικά «ιστορικά αποθηκευμένα απόβλητα»), όπως και των εργοστασίων της περιοχής που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους πρώτες ύλες που περιέχουν εξασθενές χρώμιο και άλλες επικίνδυνες ουσίες.
  • Άμεση απομάκρυνση και ασφαλή διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων από τις χωματερές των εργοστασίων και αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση του μεγάλου κεφαλαίου.
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων, την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και την προστασία του περιβάλλοντος, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.
  • Επιβολή αυστηρών μέτρων για την εξασφάλιση του ελέγχου των αποβλήτων, της επεξεργασίας και της ασφαλούς μεταφοράς τους, αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης. Επανεξέταση των αδειών λειτουργίας των βιομηχανιών με κριτήριο την προστασία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.
  • Πλήρης στελέχωση (σε προσωπικό και μέσα) των Υπηρεσιών Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, των Επιθεωρήσεων Ασφάλειας και Υγείας και των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων.
  • Θεσμοθέτηση μεθοδολογιών και προδιαγραφών, επιστημονική έρευνα με κριτήριο την εγγενή ασφάλεια και την προσαρμογή του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος στις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.
  • Παροχή καθαρού νερού στην περιοχή των Οινοφύτων και όσων ακόμα επιβαρύνονται απ’ τη βιομηχανική ρύπανση του Ασωπού για όλες τις χρήσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τα λαϊκά στρώματα (κάτοικοι, εργαζόμενοι, φτωχοί αγρότες). Όχι στην εμπορευματοποίηση του νερού. Η πρόσβαση σε άφθονο καθαρό νερό, είναι λαϊκό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα.
  • Μέτρα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής με ευθύνη του κράτους και με μετατόπιση του οικονομικού βάρους στο κεφάλαιο.
  • Απόσυρση του Χωροταξικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία. Χωροταξικός σχεδιασμός με γνώμονα και κριτήριο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες.

Καλούμε τον λαό της περιοχής , κάθε έναν από εμάς να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιακυβέρνησης-βιομηχάνων στη περιοχή και να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία υπογράφοντας το παρόν κείμενο

Ομάδα γυναικών του δήμου Τανάγρας της ΟΓΕ

Ακολουθεί το έντυπο των υπογραφών , τηλέφωνο επικοινωνίας για την συλλογή υπογραφών 6945981191.

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή Τηλέφωνο