ΟΕΚ: Ποιοι δανειολήπτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους

Και οι δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ, που έχουν κάνει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μπορούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση που ισχύει από το 2018, εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

Μάλιστα, για το σύνολο των περίπου 40.000 δανειοληπτών που μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, για τους δανειολήπτες του Οργανισμού που καταργήθηκε το 2012, δίνεται παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Να σημειωθεί ότι αρχικά, οι δανειολήπτες ανέρχονταν σε περίπου 80.000 όμως, βάσει της ρύθμισης, οι μισοί έχουν ήδη απαλλαγεί από το χρέος τους, καθώς αυτό ήταν έως 6.000 ευρώ και διεγράφη.

Με χθεσινή του εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας έρχεται να ενεργοποιήσει τις προβλέψεις πρόσφατης υπουργικής απόφασης, βάσει της οποίας διευρύνονται οι δικαιούχοι ένταξης στην ευνοϊκή ρύθμιση. Έτσι, εντάσσονται και όσοι έχουν αιτηθεί ένταξης στο νόμο Κατσέλη, ακόμη κι αν έχουν πρωτόδικη, όχι όμως και οριστική απόφαση δικαστηρίου, αλλά και οι δικαιούχοι που δεν κάνουν χρήση της κατοικίας τους.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δανειολήπτης που έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 (Νόμος Καστέλη) και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ΟΕΚ.

Επίσης, η εγκύκλιος διευκρινίζει πως η προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης δεν ελέγχεται στις εξής περιπτώσεις:

α) έχει επέλθει θάνατος του αρχικού δικαιούχου και η κατοικία και το δάνειο έχει περιέλθει στους κληρονόμους του, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς οι αρχικοί δικαιούχοι.

β) ο χρήστης της κατοικίας για ειδικούς λόγους (όπως οικογενειακούς, εύρεση εργασίας σε άλλη πόλη ή εκτός χώρας) αναγκάζεται σε αλλαγή τόπου κατοικίας.

γ) η εκμίσθωση της κατοικίας προκύπτει ως αναγκαία λόγω οικονομικής ανέχειας για την διαβίωση του δικαιούχου και της οικογένειάς του θα πρέπει να συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η ανεργία, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, η επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας.

δ) ο δικαιούχος δεν εκμισθώνει την κατοικία του, αλλά κάνει μερική χρήση αυτής (πχ λίγους μήνες τον χρόνο).

ε) η κατοικία παραμένει κενή (όπως πχ στην περίπτωση ανήμπορου υπερήλικα, ο οποίος διαμένει με τα τέκνα του), ή ημιτελής.

στ) η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δικαιούχου, ο οποίος έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.

Προσοχή όμως. Σε όλες τις περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες ο ένας σύζυγος – ο δικαιούχος – δεν ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις, αποκτά δικαίωμα αίτησης ένταξης ο άλλος, εφόσον είναι ιδιοκτήτης της δανειοδοτηθείσας κατοικίας και εκ τρίτου συμβαλλόμενος της δανειακής σύμβασης.

 

Ρούλα Σαλούρου