Οι Ενεργοί Μπαμπάδες δίπλα στις ανάγκες του παιδιού και στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Ο πραγματικός και ουσιαστικός ρόλος του πατέρα είναι να
συνεισφέρει στα παιδιά κι ιδιαίτερα όταν υπάρχει άμεση ανάγκη.
Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για παιδιά που έχουν να αντιμετωπίσουν
προβλήματα κοινωνικής φύσης και αδυνατούν να ζουν με τις
οικογένειες τους.

Οι “Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του παιδιού” έλαβαν την
πρωτοβουλία και με την συνεισφορά των μελών τους τιμώντας την Ημέρα
του Πατέρα και δείχνοντας την κοινωνική και ανθρώπινη ευαισθησία
τους θέλησαν συμβολικά να προσφέρουν μια δωρεά σε γραφική ύλη στο
Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Πειραιά ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των
παιδιών που φιλοξενεί και έχει υπό την προστασία του.
Οι Μπαμπάδες του 2020 είναι απόλυτα υπεύθυνοι και πρόθυμοι να
συμμετέχουν ενεργά στις ζωές των παιδιών καταρρίπτοντας το
στερεότυπο του “αδιάφορου” πατέρα που πλέον αποτελεί την
μειονότητα και ανήκει οριστικά σε νοοτροπίες του παρελθόντος.

Η προσφορά των “Ενεργών Μπαμπάδων για τα Δικαιώματα του Παιδιού” θα
συνεχιστεί με όποιον τρόπο και μέσο είναι εφικτό και κρίνεται
απαραίτητο επειδή θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας και το ελάχιστο
που μπορούμε να κάνουμε δίνοντας το ορθό πατρικό παράδειγμα.

Με ειλικρινή εκτίμηση
Ενεργοί Μπαμπάδες για τα δικαιώματα του παιδιού