Οι καταστηματάρχες μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο και το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. με ευνοϊκούς όρους

Μια ακόμα ευκαιρία έχουν όλοι οι καταστηματάρχες του Δήμου Ωρωπού να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δήμο και το Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους με βάση  τις διατάξεις του άρθρου 52 του  νέου νόμου 4483/2017.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού οι καταστηματάρχες μπορούν   να προσκομίσουν τις τελευταίες συγκεντρωτικές καταστάσεις ΦΠΑ, έως 20 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που αφορούν τα δημοτικά τέλη 0.5 και 5.00%.

Ο νέος νόμος για τις δημοτικές οφειλές έχει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους καθώς προβλέπει ακόμα και κατάργηση των προστίμων και των προσαυξήσεων, εάν καταβληθούν οι οφειλές εφάπαξ.

Ταυτόχρονα προβλέπει κλιμακωτή μείωση των προσαυξήσεων, σε συνάρτηση με τον αριθμό των δόσεων, που φθάνουν έως και τις 100 κάτι που ευνοεί τους επιχειρηματίες να ενταχθούν σε αυτόν.

Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 29 Νοέμβριου 2017, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της οικονομικής υπηρεσίας την οποία υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιώργος Δάβρης.

Οι καταστηματάρχες μπορούν και εντός του Αυγούστου να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και να καταθέσουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του ΦΠΑ και να μην αναμένουν το τελευταίο διάστημα της προθεσμίας ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα και πιο γρήγορα.

Η ίδια ρύθμιση θα ισχύσει και για τους δικαιούχους του Δ.Λ.Τ.Σ.Ω.