Οι προτάσεις και τα αιτήματα για το προσφυγικό, από το Τοπικό Συμβούλιο Μαλακάσας και την Επιτροπή Κατοίκων

1.7.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

Την Κυριακή 26 Ιουνίου με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου Μαλακάσας και της νεοσύστατης επιτροπής κατοίκων, συγκεντρωθήκαμε στο κοινοτικό κατάστημα Μαλακάσας. Με σκοπό την εξέταση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν ανακύψει από την εγκατάσταση στο στρατόπεδο Γερακίνη μεγάλου αριθμού μεταναστών –προσφύγων (το χρονικό διάστημα που διανύουμε υπερβαίνουν τα 1300 άτομα).

Οι παρόντες ενημερώθηκαν για τα επί μέρους ζητήματα,κυρίως πυρασφάλειας –ασφάλειας-καθαριότητας,-και υγιεινής. Επίσης προτάθηκαν δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Όμως το μεγάλο και το επίμαχο θέμα που κυριάρχησε στην συνάντηση ήταν ο υπερβολικά υψηλός για την κοινότητα Μαλακάσας Αριθμός Αφγανών (τριπλάσιος των κατοίκων της), που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο στρατόπεδο ,με προοπτική μάλιστα περεταίρω αύξησή τους.

Κύριο αίτημα από το σύνολο των παρευρισκόντων, ήταν και παραμένει ο περιορισμός των προσφύγων-μεταναστών στους 500.

Αριθμός που είχε εξ αρχής ψηφισθεί από το δημοτικό συμβούλιο, αλλά ουδέποτε τηρήθηκε.

Ζητήθηκε για άλλη μια φορά από την δημοτική αρχή, να συγκαλέσει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Με αποκλειστικό θέμα ημερησίας διάταξης την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος της περιοχής μας.

Τέλος, εκφράσθηκε η ευχή να υπάρξει σύμπνοια μεταξύ κατοίκων Μαλακάσας και Δημοτικής αρχής .Διότι η φύση του προβλήματος υπερβαίνει, οχι μόνο τα όρια του Δήμου μας αλλά και ολόκληρης της Πατρίδας μας.