Ολοκλήρωση καμπάνιας προληπτικού ελέγχου για την αξιολόγηση της ομιλίας των παιδιών από το ΚΕ.Π. Υγείας Ωρωπού

5.2.2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την αξιολόγηση της ομιλίας των παιδιών, με σκοπό την πρόληψη των προβλημάτων ομιλίας που τυχόν αντιμετωπίζουν οι μικροί μαθητές. Στην καμπάνια έλαβαν μέρος μαθητές από 3 ετών και πάνω. Η αξιολόγηση των παιδιών ήταν ατομική και το Φωνολογικό Τεστ στο οποίο υπεβλήθησαν οι μαθητές, είναι ένα σταθμισμένο τεστ στα ελληνικά δεδομένα της Δοκιμασίας του Εκφραστικού Λεξιλογίου.

Μετά τον έλεγχο, δόθηκε στους γονείς ατομική έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να μπουν στη διαδικασία αντιμετώπισης πιθανών λεκτικών ή μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους ή να παρακολουθήσουν τυχόν μεταβολές στην ομιλία τους, που μέχρι τώρα δεν έιχαν εντοπίσει.

Το Κε.Π. Υγείας Ωρωπού, συνεχίζει τις δράσεις που σκοπό έχουν όχι μόνο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση, αλλά και την προσφορά υπηρεσιών, εξετάσεων και συμβουλευτικής στους Δημότες Ωρωπού.