Ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο “Αναβάθμιση του οικισμού της Οινόης”, προϋπολογισμού 700.146,17 ευρώ

Ο Δήμος Τανάγρας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ολοκλήρωσε ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής “την Αναβάθμιση του οικισμού της Οινόης”, που σύντομα παραδίδεται στους κατοίκους της Οινόης.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προϋπολογισμού 700.146,17 ευρώ.

Στα πλαίσια του έργου oι κυριότερες επεμβάσεις που έγιναν είναι οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως: 1) βελτίωση του οδικού δικτύου του αστικού ιστού του οικισμού Οινόης. Ασφαλτοστρώθηκαν οι δύο κεντρικές οδοί, δηλαδή η οδός που οδηγεί στον κεντρικό Σιδηροδρομικό σταθμό και εν συνεχεία στην Κοινότητα Οινοφύτων καθώς και η κάθετη σε αυτήν οδό που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο και η οδός που οδηγεί στο Αθλητικό Πάρκο Οινόης (γήπεδο 5×5). 2) Κατασκευή πεζοδρομίων και 3) Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων παραδοσιακού σχεδιασμού (επίστηλα) με όλη την απαραίτητη υποδομή.

Τα Παραδοτέα της πράξης είναι:

  • 6.282,91 τετραγωνικά μέτρα ασφαλτοστρωμένης οδού
  • 1.150 τρέχοντα μέτρα κρασπέδων
  • 2.606,64 τετραγωνικά μέτρα κυβόλιθων
  • 60 Φωτιστικά σώματα
  • 70 μέτρα δίκτυα αποχέτευσης όμβριων υδάτων
  • 140τ.μ. πλακοστρώσεις με πλάκες ΑΜΕΑ για την ασφαλή κίνηση τους
  • 30 Κάδοι απορριμμάτων: τεμάχια
  • 30 Καθιστικά-Παγκάκια
  • 80 Μεταλλικά κολονάκια πεζοδρομίου

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας, δηλώνει ότι:

“Με το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζεται ο οικισμός της Οινόης και βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της.

Η προσπάθεια αναβάθμισης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, είναι διαρκής και αποτελεί υποχρέωση και καθήκον μας.

Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που στέκεται αρωγός στην προσπάθεια του Δήμου Τανάγρας να εντάξει στον προγραμματισμό της, έργα χρήσιμα για την τοπική κοινωνία, αξιοποιώντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα  τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό και την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας κα. Φανή Παπαθωμά για την άψογη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή τους στο μεγάλο αυτό έργο.”