Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού: Αυτοψία του Δασαρχείου Καπανδριτίου στο “Ντουμάνη”

Μετά την Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, το Δασαρχείο Καπανδριτίου, πραγματοποιεί αυτοψία στον χώρο του Λατομείου ‘’Ντουμάνη’’.

Μετά την πρόσφατη ενημέρωση του Δασαρχείου Καπανδριτίου  από την  Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού, για την απόφαση μετατροπής του ανενεργού Λατομείου «Ντουμάνη» σε χώρο ΧΥΤΥ, κλιμάκιο της Υπηρεσίας,  πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο του Λατομείου, με επικεφαλής τον Δασάρχη Καπανδριτίου, κ. Ιωάννη Ζιάζιαρη, για να διαπιστώσει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής μελέτης αποκατάστασης του χώρου.

Σύμφωνα με τον Δασάρχη κ Ιωάννη Ζιάζιαρη, η προβλεπόμενη από τις μελέτες αποκατάσταση του χώρου με δενδροφυτεύσεις  έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό όσο αφορά στα πρανή του λατομείου, ενώ έχει καθυστερήσει η αποκατάσταση και η δεντροφύτευση του μεγάλου διαζώματος, της επονομαζόμενης «πλατείας» του χώρου. Κατά την αυτοψία του ο Δασάρχης επιβεβαίωσε ότι τα υλικά επίχωσης είναι  τα θριμματισμένα υγροποιημένα πετρώματα που προέρχονται  από τις εκσκαφές του μετρό στην Αττική, ενώ σε ερώτηση μας, εάν υπάρχουν πιθανές αποθέσεις επικίνδυνων βιομηχανικών υλικών, αστικών σκουπιδιών κ.α. το απέκλισε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι η αποκατάσταση υλοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη εγκεκριμένη από το ΠΕΧΩ περιβαλλοντική μελέτη, δηλώνοντας μάλιστα ικανοποιημένος από την ποιότητα των επιχωμάτων.  Αυτό που πρέπει να γίνει επικουρικά είπε ο Δασάρχης,  είναι να απομακρυνθούν και τα χιλιάδες κυβικά αδρανών που είχαν παραχθεί από το λατομείο τα προηγούμενα χρόνια της λειτουργίας του, τα οποία σήμερα παραμένουν αδιάθετα, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως ο χώρος του λατομείου, με δεντροφύτευση.

Ο Δασάρχης μάλιστα δήλωσε ότι μέχρι σήμερα κανένας Φορέας δεν έχει ζητήσει από την Δασική Υπηρεσία, αλλαγή χρήσης του χώρου και παρέκκλιση από τον προβλεπόμενο και υλοποιούμενο σήμερα σχεδιασμό, και κυρίως κανείς Αρμόδιος δεν έχει ενημερώσει το Δασαρχείο για χωροθέτηση ΧΥΤΥ στον εν λόγω χώρο και δεν  έχει ζητηθεί η  γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καπανδριτίου για τον όποιο σχεδιασμό Χ.Υ.Τ.Υ., Σ.Μ.Α. και Κ.Δ.Α.Υ.

Ο Δασάρχης τέλος, κλείνοντας την ενημέρωσή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού, τόνισε ότι το Δασαρχείο αναμένει  να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση με δεντροφύτευση του χώρου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το ΠΕΧΩ,  και στην συνέχεια το Δασαρχείο θα χαρακτηρίσει Δασική Έκταση τον εν λόγω χώρο,  επαναφέροντας σαν χρήση την επικρατούσα χρήση της ευρύτερης περιοχής που περικλείει το λατομείο.