Ομόθυμη η απόφαση για την σύσταση της Ε΄Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου αλλά προσκρούει σε κενό νόμου

Tην ομόφωνη και ομόθυμη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας για τη σύσταση της Ε΄ Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου επανέλαβε για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Περγάλιας κατά τη συνεδρίαση του, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, μετά από αναφορά του επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «Ο Δήμος στους Πολίτες»  κ. Λάζαρου Μαυράκη.

Ο κ. Μαυράκης, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., κατέθεσε στα πρακτικά έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο, όπως ισχυρίστηκε,  θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να ξεκινήσει την τεχνική διαδικασία προετοιμασίας και οργάνωσης της Ε΄ Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του Αντιδημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων  που θα γίνει όταν προκηρυχθούν οι Δημοτικές Εκλογές το 2019.

Ο κ. Μαυράκης ζήτησε σταδιακά να γίνει ο διαχωρισμός σε τεχνικό επίπεδο όσον αφορά στα όρια του Δηλεσίου καθώς η περιοχή ανήκει η μισή στην Δ. Ε. Οινοφύτων και το υπόλοιπο τμήμα στη Δ. Ε. Σχηματαρίου και τις υπηρεσίες ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Β. Περγάλιας απαντώντας στην αναφορά του κ. Μαυράκη ανέφερε ότι υπάρχει καθημερινή σχετική αλληλογραφία της Δημοτικής Αρχής με το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν  για την ανακήρυξη του Δηλεσίου σε Ε΄ Δημοτική Ενότητα.

Ο Δήμαρχος κατέθεσε στο Σώμα σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ , με ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2017 και θέμα : Σύσταση νέας Δημοτικής Ενότητας στο Δήμο Τανάγρας.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι  «Δεδομένης της σύστασης νέας Δημοτικής Ενότητας ( 5ης ενότητας ) με βάση τον Ν. 4316/14,  παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία :

  1.  Εάν ο Δήμος δικαιούται να αυξήσει των αριθμό των αντιδημάρχων από τέσσερις (4) σε πέντε (5) και εάν δικαιούται στην περίπτωση αυτή να λαμβάνει αντιμισθία και τρίτος αντιδήμαρχος .
  1. Εάν ο Δήμος δικαιούται να αυξήσει την τρέχουσα Δημοτική περίοδο των αριθμό των αντιδημάρχων από τέσσερις (4) σε πέντε (5) και εάν δικαιούται στην περίπτωση αυτή να λαμβάνει αντιμισθία και τρίτος αντιδήμαρχος .

Με το ( ε ) σχετικό , η απάντηση της υπηρεσίας σας  στο (δ ) σχετικό ήταν :

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού , σας γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση στα προηγηθέντα έγγραφά σας οφείλεται στην θεσμική αδυναμία εφαρμογής της διάταξης του αρ. 115 του Ν. 4316/2014. Δεν υπάρχουν προβλέψεις ούτε για την σύσταση Δημοτικής ενότητας με τον τρόπο και τη μορφή που συστάθηκε και, περαιτέρω, για τους αντιδημάρχους , μεσούσης της δημοτικής περιόδου. Για το ζήτημα, η Υπηρεσία μας έχει υποβάλλει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και αναμένει εντολές

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νεώτερη ενημέρωση από την Υπηρεσία σας ή κάποια νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο, επανερχόμαστε και με νέα ερωτήματα.

  1. Βρισκόμαστε στο μέσο της Δημοτικής περιόδου 2014-2019 και θα πρέπει ο Δήμος να γνωρίζει πως θα γίνουν οι επόμενες Δημοτικές εκλογές όσον αφορά τις Δημοτικές Ενότητες τις Τοπικές κοινότητες κλπ. (Θα υπάρξουν μία ή δύο Τοπικές κοινότητες στο Δήλεσι ? ), καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται .
  1. Θα πρέπει να θεωρηθούν εκλογικοί κατάλογοι για την νέα Δημοτική Ενότητα?
  1. Θα πρέπει να καθορισθούν γεωγραφικά όρια στην νέα Δημοτική ενότητα? Ήδη σήμερα ως Δήμος αντιμετωπίζουμε πρόβλημα από συμβολαιογράφους που ζητάνε από τις υπηρεσίες του Δήμου να προσδιορίσουν σε ποια Τοπική και Δημοτική Ενότητα υπάρχουν τα ακίνητα της περιοχής του Δήλεσι και της Πλάκας Δήλεσι που αναφερόταν μέχρι σήμερα σε συμβόλαια,  ως περιοχή Δήλεσι Οινοφύτων ή Δήλεσι Σχηματαρίου αντίστοιχα .
  1. Οι κάτοικοι των οικισμών του Δήλεσι και της Πλάκας Δήλεσι συνεχώς θέτουν ερωτήματα στο Δήμο για το πως θα διεξαχθούν οι επόμενες Δημοτικές εκλογές . Θα ψηφίσουν σε νέα Δημοτική Ενότητα ή όπως μέχρι σήμερα ?

Παρακαλούμε όπως έχουμε για όλα τα παραπάνω ερωτήματα την απάντηση του Υπουργείου».

Είναι φανερό ότι η όποια προώθηση στη παρούσα φάση της διαδικασίας σύστασης της Ε΄ Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου προσκρούει στο κενό νόμου που υπάρχει και το οποίο μπορεί να καλυφτεί με νομοθετική παρέμβαση κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος κ. Β. Περγάλιας έχει, ήδη, νοικιάσει χώρο στο Δήλεσι για την εγκατάσταση γραφείο Δημάρχου και κινείται προς την υλοποίηση της σύστασης της νέας Δημοτικής Ενότητας όταν ο νόμος θα το επιτρέψει. Δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον του για το Δήλεσι γι αυτό   φέτος θα διατεθούν περίπου 200 χιλ. ευρώ για έργα οδοποιίας στην περιοχή, ενώ  στις προθέσεις του  είναι και  ο εξωραϊσμός  της πλατείας ώστε αυτή να καταστεί λειτουργική.