Οριστικά τέλος στο χαρτομάνι και την ανεξέλεγκτη σπατάλη αναλώσιμων βάζει ο Δήμος Τανάγρας με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του

Στην ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του προχωράει ο Δήμος Τανάγρας, με απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας κ. Β. Περγάλια αλλά  και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση του οργάνου, την Τρίτη 9 Μαΐου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Ο Δήμος Τανάγρας προχωράει σε αυτό το έργο, αρχικού κόστους 60 χιλιάδων ευρώ ανταποκρινόμενος, πλήρως, στο αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για άμεση προώθηση δράσεων που θα συνεισφέρουν στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου των διοικητικών δράσεων και στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Το έργο το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε θα βοηθήσει στην απλούστευση και τον ανασχεδιασμό συγκεκριμένων «προβληματικών» διαδικασιών μέσω της ψηφιακής αναβάθμισής τους, ώστε η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου να είναι φιλικότερη στον πολίτη, με μικρότερο κόστος, αποτελεσματικότερη και φυσικά πιο αποδοτική. Κυρίως, όμως, πολύ πιο διαφανείς.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε έγγραφο το οποίο θα εισέρχεται ή θα φεύγει από τις υπηρεσίες του Δήμου θα πρωτοκολλείται ηλεκτρονικά και θα ανεβαίνει στην ψηφιακή πλατφόρμα του δήμου. Σε δεύτερη φάση του έργου θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία  και για τις αιτήσεις των πολιτών και τις απαντήσεις του δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό ένα πρώτο και βασικό βήμα για τη βελτίωση και την επιτάχυνση των χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών είναι η εφαρμογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών. Η δημιουργία εξ αποστάσεως ψηφιακών υπογραφών λύνει το μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί η διαχείριση και η τεχνική υποστήριξη των έξυπνων καρτών  ή usb tokens, απελευθερώνοντας τον υπογράφοντα από τους τεχνολογικούς περιορισμούς της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιεί, απλοποιώντας όλη τη διαδικασία και επιτρέποντας τη δημιουργία απομακρυσμένης υπογραφής με την χρήση φορητών συσκευών όπως tablet, smartphone κλπ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σταδιακά τέλος το χαρτομάνι, το χάσιμο χρόνου και εγγράφων αλλά  και η οικονομική  σπατάλη σε αναλώσιμα υλικά.