Οριστική κατάργηση των Α.Τ. Καπανδριτίου και Καλάμου

Οριστικά καταργούνται τα Α.Τ. Καπανδριτίου και Καλάμου, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων και τις μείωσης των λειτουργικών εξόδων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου, το Α.Τ. Καλάμου καταργείται και μεταφέρεται στον Α.Τ. Ωρωπού, ενώ το Α.Τ. Καπανδριτίου μεταφέρεται στον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες παραμένει το Α.Τ. Αυλώνα το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί και με τμήμα ασφαλείας.

Η Δημοτική Αρχή είναι κάθετα αντίθετη στις καταργήσεις των δύο Α.Τ.  γιατί εκτιμά ότι η περιοχή του Δήμου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας ενώ πολλές περιοχές του Δήμου παραμένουν αχαρτογράφητες και οι πολίτες αισθάνονται έντονα το αίσθημα της ανασφάλειας.

Επίσης να σημειώσουμε ότι το Α.Τ. Ωρωπού ήδη προβλήματα όσον αφορά στην έλλειψη προσωπικού.