Ο Δήμος Τανάγρας συμμετέχει στο Δίκτυο “PARACTION” με τον Δ. Στυλίδας Απ. Γκλέτσο

30.9.2016

Την απόφαση να συμμετάσχει και ο Δήμος Τανάγρας στο Δίκτυο “PARACTION” έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, με σχεδόν ομόφωνη απόφαση.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Στυλίδας κ. Απ. Γκλέτσου, ο οποίος παρέστη στο Συμβούλιο  και παρουσίασε μαζί  τους συνεργάτες του, ενώπιον του Δημάρχου Τανάγρας κ. Β. Περγάλια και των Δημοτικών Συμβούλων, το εγχείρημα που αφορά την Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μέχρι σήμερα στη πρωτοβουλία έχουν δηλώσει συμμετοχή 18 Δήμοι, τα Επιμελητήρια των πέντε νομών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και   Σύλλογοι.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεργασία όλων των Δήμων, κοινωνικών και παραγωγικών τοπικών φορέων καθώς και της κοινωνίας των ενεργών πολιτών, ώστε μέσα από συντονισμένες δράσεις να εκπονηθούν ολοκληρωμένα σχέδια για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και νήσων, για Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις  Βιώσιμης Ανάπτυξης και Παράκτιας Αναγέννησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές ,περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Επί τους ουσίας, πρόκειται για αναζήτηση χρηματοδότησης για έργα από ξεχασμένα ταμεία της ΕΕ, κρυφά ταμεία  τα οποία οι μικροί Δήμοι αλλά και η χώρα μας λόγω της γραφειοκρατίας δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί και να έχει οικονομικά οφέλη για αναπτυξιακά έργα που θα στηρίζουν την Περιφέρεια.

Οι προκλήσεις που σχεδιάζονται να αντιμετωπιστούν είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, με τελικό στόχο την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και διατήρησης των πόρων. Η παραγωγική ανασύνταξη στις ζώνες των τοπικών η περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων, η καταπολέμηση της ανοχύρωτης διάχυσης δραστηριοτήτων και των παραδοσιακών ανισοτήτων που σχετίζονται με τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά- μειονεκτήματα.

Πηγές χρηματοδότησης αναμένεται να είναι το ΠΕΠ, ΕΚΤ,ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, ΣΔΙΤ, Ε.Τ. Επ. Πράσινο Ταμείο,LEADER, Ορίζοντες 2020,LIFE, Civil Protection Financial Instrument, Climate change, Fisheries κλπ.

Η πρωτοβουλία θα λειτουργήσει ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, με Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέξει η Γενική Συνέλευση, όπου ο κάθε μέτοχος θα έχει  έναν εκπρόσωπο και μια ψήφο.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Β. Περγάλιας με τον Δήμαρχο Στυλίδας κ. Απ. Γκλέτσο
Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Β. Περγάλιας με τον Δήμαρχο Στυλίδας κ. Απ. Γκλέτσο

Δ.Σ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 29-9-2016

Δ.Σ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 29-9-2016

Δ.Σ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 29-9-2016

Δ.Σ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ 29-9-2016