Ο Δήμος Ωρωπού θα προστατέψει τα Ταμειακά Διαθέσιμα του

 

     Μεγάλη αναστάτωση δημιούργησε η από 20-4-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης σχετικά με τη Δέσμευση των ταμειακών Διαθέσιμων των Δήμων προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Δημάρχων.

    Στο Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού που συνεδρίασε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 εγκρίθηκε σχετικό ψήφισμα που εκφράζει την ταύτιση με την Κ.Ε.Δ.Ε. και την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Ωρωπού να μην μεταφέρει τα ταμειακά διαθέσιμα της στην Τράπεζα της Ελλάδος.

    Σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό καταγγέλλεται ως απαράδεκτη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που υποχρεώνει Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.

     Παράλληλα κρίνει μη ικανοποιητικές τις εξηγήσεις του Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Μάρδα που δόθηκαν στην σχετική συνεδρίαση της Κ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την εφαρμογή της Πράξης.

    Το ψήφισμα του Δήμου Ωρωπού ζητά την απόσυρση της και το ξεκίνημα ενός διαλόγου για εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων στο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

    Επίσης επισημαίνει την ανταπόκριση στο κάλεσμα της Κ.Ε.Δ.Ε. και ταυτίζεται με την εξαγγελία αγωνιστικών κινητοποιήσεων με την στήριξη των εργαζομένων.

     Ένα ακόμα αίτημα του ψηφίσματος αυτού είναι να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα προσβολής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και αναλαμβάνει δράσεις έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής της.