Ο Δήμος Ωρωπού ιδρυτικό μέλος της CLIMATTICA

Τη δημιουργία ενός νέου φορέα με την επωνυμία CLIMATTICA® χαιρετίζει ο Δήμος Ωρωπού έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και ιδρυτική θέση στο νεοσύστατο Δ.Σ. που αποτελείται από 26 Δήμους και Περιφέρειες της χώρας.

Η δημιουργία του στηρίζεται σε πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη ο οποίος προήδρευσε στην πρώτη ιδρυτική συνεδρίαση του νέου φορέα. Το Δήμο Ωρωπού εκπροσώπησε ο δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης.

Πρόκειται για ένα πολύ συμμετοχικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια διαδραστική πλατφόρμα, ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών των δυνητικών εταίρων, που θα λειτουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Είναι ένας ολοκληρωμένος «φορέας-ομπρέλα», με εγγεγραμμένα συνδρομητικά μέλη, που αναλαμβάνει ενιαίες και ολοκληρωμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες και δράσεις και υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τους ΟΤΑ, σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης αλλά και σε δράσεις που υπάγονται στις ευρύτερες θεματικές της κυκλικής οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου Δικτύου θα αποτελέσει ένα κέντρο δημόσιας διαβούλευσης, ενισχύοντας έναν διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων: ΟΤΑ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κοινωνία των πολιτών, φορείς ιδιωτικού-δημόσιου τομέα και εμπειρογνώμονες.