Ο εξωδικαστικός για χρέη έως 50.000 ευρώ στην τελική ευθεία-Οι προϋποθέσεις υπαγωγής

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ρύθμιση για την αυτοματοποιημένη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ.

Ήδη το σχέδιο της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των κριτηρίων έχει αποσταλεί στους θεσμούς ενώ έχουν προηγηθεί οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους θεσμούς στον πρώτο γύρο διαπραγμάτευσης όπου και υπήρξε ουσιαστικά συμφωνία.

Το σχέδιο για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τo 1/3 του καθαρού ετήσιου εισοδήματος των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή των δόσεων, για τα ποσά από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Η επιχείρηση που θα ενταχθεί θα πρέπει να  έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.Ο ανώτατος αριθμός δόσεων που μπορεί να προκύψει βάσει της ρύθμισης είναι οι 120 και αφορούν τόσο τα χρέη προς τις τράπεζες όσο και τα χρέη προς το Δημόσιο αλλά η κάθε δόση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 50 ευρώ.

Οι οφειλές προς του λοιπούς πιστωτές θα μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις ενώ κατ’ εξαίρεση η εξόφληση οφειλών από συμβάσεις παροχής εργασίας δηλαδή προς εργαζόμενους δεν μπορεί να ξεπερνάει τις έξι δόσεις.

Ενα από τα σημαντικά σημεία της ρύθμισης είναι ότι οι οφειλέτες θα μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία αυτόματα και χωρίς μελέτη βιωσιμότητας.