Ο Παναγιώτης Χασιώτης μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Για τη θέση του Αναπληρωματικού μέλους της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τον Απρίλιο του 2018, προτάθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών  ο Δικηγόρος και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ωρωπού κ. Παναγιώτης Χασιώτης.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά  κολακευτική πρόταση η οποία δικαιώνει τους πολυετείς αγώνες του κ. Π. Χασιώτη στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών.

Συγκεκριμένα ο κ. Π. Χασιώτης από αρχές Απριλίου θα αναλάβει για μία διετία καθήκοντα αναπληρωματικού μέλους της Εθνικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ως τακτικό μέλος για την επόμενη διετία. Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σκοπός της ΕΕΔΑ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο Ν.2667/1998, βασισμένο στις Αρχές του Παρισιού (Paris Principles) που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αργότερα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι η συνεχής επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια αλλά και η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με αυτά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.