Ο ΣΔΙΠ και ο οικισμός της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Δελτίο Τύπου

Πολλοί κυρίως κάτοικοι του οικισμού της ΙΠ αλλά και μέλη ιδιόκτητες οικοπέδων, αναρωτιούνται τι ακριβώς κάνουν τα τελευταία 2 χρόνια το ΕΣ & ΔΣ του ΣΔΙΠ;

Γιατί δεν υπάρχει κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα τους; 

Γιατί δεν αυξάνεται η εμπορική αξία των οικοπέδων;

Οι ενέργειες και οι προσπάθειες που γίνονται έχουν 2 κύριους άξονες

Την  Περιουσία και τα  Έργα Υποδομής στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» από το 1968 έως σήμερα

Να απαντηθούν  έγκυρα και με σαφήνεια  τα ερωτήματα :

 1. Ποιά είναι τα μέλη του Συνεταιρισμού σήμερα, πόσα από τα μέλη έχουν οικόπεδα στην κυριότητα τους και ποιά (Οικοδομικό Τετράγωνο/αριθμός);
 1. Ποιά μέλη δεν έχουν στην κυριότητα τους κανένα ακίνητο. Πόσοι ιδιοκτήτες οικοπέδων στην περιοχή δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού ;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 1. Ποιο είναι το σύνολο των οικοπέδων του Συνεταιρισμού εντός της έκτασης που έχει ρυμοτομηθεί και ποιων εκτάσεων έχει την κυριότητα ο συνεταιρισμός εκτός της ρυμοτομημένης περιοχής (πχ χώροι 2 γεωτρήσεων Κατσιμιδίου) ;
 • Πόσα από τα οικόπεδα για οικιστική χρήση κληρώθηκαν το έτος 1979 και σε ποιούς δικαιούχους μέλη του συνεταιρισμού ;
 • Πόσα εξ αυτών μεταβιβάστηκαν με συμβολαιογραφική πράξη στους δικαιούχους μέλη του συνεταιρισμού (αναλυτικός πίνακας) και έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο ;
 • Πόσα μεταβιβάστηκαν με εκχώρηση συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτους (αναλυτικός πίνακας) και εκκρεμεί η μεταγραφή τους (αναγνωρισμένο ενοχικό δικαίωμα από το Δ.Σ. & Ε.Σ. του συνεταιρισμού) ;
 • Πόσα συνολικά υπολείπονται στην κυριότητα του Συνεταιρισμού προς διάθεση ;
 1. Ποιαοικόπεδα παραμένουν στον Συνεταιρισμό (αναλυτικός πίνακας) σήμερα για αξιοποίησή- εκποίηση τους ;
 1. Πόσα και ποιά οικόπεδα εξαιρέθηκαν της κλήρωσης (αναλυτικός πίνακας) για αξιοποίηση (εκποίηση και χρηματοδότηση των έργων υποδομής) από το Συνεταιρισμό ;
 1. Πόσα και ποιά δόθηκαν στον Γ. Νάστο (αναλυτικός πίνακας) ;
 1. Ποιο ποσό χρημάτων εισπράχτηκε από την εκποίηση των οικοπέδων, με ποιό τρόπο επενδύθηκαν τα χρήματα αυτά προς αξιοποίηση της περιοχής και κατασκευή έργων υποδομής (πίνακας έργων, εγκεκριμένες μελέτες, προϋπολογισμός κόστους, τελικό κόστος) ;
 1. Ποια έργα υποδομής έγιναν από το Συνεταιρισμό την τελευταία 10ετία (2005-2010) έναντι ποίου κόστους με ποιές εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και ποιά εξ αυτών παραλήφθηκαν ;
 1. Ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι και ποιοι οι κοινωφελείς (αναλυτικός πίνακας, έκταση) πώς χαρακτηρίζονται στο διάταγμα ένταξης και ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους σήμερα ;
 1. Σε ποιόν ανήκει το γήπεδο δίπλα στο στρατόπεδο, στο Κατσιμίδι, έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων ;

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 1. Υπάρχει απόλυτη συμφωνία στον χαρακτηρισμό των κοινοχρήστων χώρων του ΠΔ (ΦΕΚ 482/Δ’/1977), με το οποίο εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της έκτασης του Συνεταιρισμού και της απόφασης του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 406/Δ’/1979), με την οποία κυρώθηκαν εβδομήντα εννέα τοπογραφικά φύλλα εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας της ως άνω περιοχής ;
 1. Ποιά έργα υποδομής από τα προβλεπόμενα (οδικό δίκτυο, ύδρευση, δίκτυο αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, διευθέτηση χειμάρρων κλπ) έχουν υλοποιηθεί ποιά υπολείπονται για υλοποίηση και πώς προτίθεται ο Συνεταιρισμός να τα ολοκληρώσει (χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός, χρηματοδότηση);
 1. Ποιές μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ για όλη την έκταση του Συνεταιρισμού στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» της Κοινότητας Αφιδνών ώστε να διασφαλίζεται η γεωλογική καταλληλότητα των προς οικοδόμηση οικοπέδων καθώς και η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής ως οικοσυστήματος ;

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

 1. Καθολικού έλεγχου των ελεγκτών ορκωτών λογιστώντης χρονική περιόδου 1-1-1997 έως 31-12-2017   
 1. Επικαιροποίησης  του μητρώου μελών και του κτηματολογίου εύρεση και ταυτοποίηση όλων των σημερινών ιδιοκτητών των 1911 οικοδομήσιμων ακινήτων της ΙΠ
 1. Είσπραξης των οφειλών στον ΣΔΙΠ ύψους περίπου  920.000€ στο τέλος 2016 από ανείσπρακτες  υποχρεώσεις
 1. Έλεγχου των ελεγκτών ορκωτών λογιστών όπου απαιτηθεί από την εξέλιξη των υποθέσεων (ποινικών και  αστικών), οι οποίες ευρίσκονται στη δικαιοσύνη .
 1. Έλεγχου των ελεγκτών ορκωτών λογιστών στις μερίδες των δέκα μεγάλων ιδιοκτητώνκαι των οικογενειών τους ακινήτων της περιοχής με συνολικά πάνω από 200+  ακίνητα στον οικισμό,  αφού από την εξέταση της εξελίξεως των υποθέσεων (ποινικών και  αστικών), οι οποίες ευρίσκονται στη δικαιοσύνη κρίθηκε σκόπιμο προκειμένου να διαπιστωθεί και πιστοποιηθεί η αληθής και πραγματική εικόνα των παραπάνω και υποβληθεί στη δικαιοσύνη.
 1. Επικαιροποίησης της Έκθεσης  Έργων και Υποδομώνστον οικισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην Αγία Τριάδα Αφιδνών και διευκρίνησης περίεργων (;) καταστάσεων στον οικισμό.
 1. Εξασφάλισης με ενστάσεις όπου απαιτήθηκε των δικαιωμάτων 110 δηλώσεων ιδιοκτησίαςστα πλαίσια της κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορά τον Δήμο Ωρωπού Δ.Κ. Αφιδνών. Με την δημοσίευση των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και των αντίστοιχων αποσπασμάτων κτηματολογικού διαγράμματος εμφανίσθηκαν προβλήματα για τις 60 δηλώσεις.  Οι δηλώσεις αυτές αφορούν οικόπεδα κατοικίας ή χώρους ειδικής χρήσης
 1. Εκπόνησης μελέτης του καθαρισμού και της συντήρησης της χλωρίδαςτου κτήματος ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ και υλοποίηση της  όσο το δυνατόν ταχύτερα από τον Δήμο Ωρωπού
 1. Αξιοποίησης των πυροσβεστικών μέσων του ΣΔΙΠκαι διάθεσης τους στην εθελοντική ομάδα της ΜΑΚΙΠ και ενίσχυση της με υλικά μέσα για την διευκόλυνση του έργου της
 1. Συνεργασίας με τον Δήμο Ωρωπού για υπογραφή σύμβασης διαχείρισηςτου δικτύου ύδρευσης του οικισμού, που το διαχειρίζεται άτυπα από κατασκευής του η Κοινότητα Αφιδνών και στη συνέχεια ο Δήμος
 1. Εξασφάλισης από τον Νοέμβριο 2017 τριών ημερήσιων δρομολογίων στην ΙΠκαι προσπάθειες αύξησης της πυκνότητας τους  για την εξυπηρέτηση των κατοίκων
 1.  Πραγματοποίησης 3 πολιτιστικών εκδηλώσεων(Αυγουστιάτικη βεγγέρα 2017,επίσκεψη στα ανάκτορα Τατοίου, επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης)
 1. Παρέμβασης στις διαδικασίες έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών
 1. Τακτοποίησης συμβιβαστικά ή δικαστικάόλων των εκκρεμών χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων του ΣΔΙΠ
 1. Δημιουργίας νέου ιστότοπου,blogκαι μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των μελών και των κατοίκων της ΙΠ  
 1. Πραγματοποίησης ενημερωτικής ημερίδαςμε θέμα το ασφαλές περιβάλλον και η αντιμετώπιση των κινδύνων πυρκαγιάς (video της εκδήλωσης)
 1. Χορηγίας προς στο Δημοτικό Σχολείο Αφιδνών,όπου μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ο Συνεταιρισμός ανταποκρινόμενος άμεσα στο αίτημα, προχώρησε σε αγορά και παράδοση του παρακάτω υλικοτεχνικού εξοπλισμού:

Ενός ψύκτη νερού για παροχή πόσιμου νερού στους μαθητές

Ενός ειδικού θερμοθαλάμου τροφίμων για την διατήρηση των γευμάτων των μαθητών

 1. Συμμετοχής σε δράσεις επ΄ ωφελεία του οικισμού της ΙΠ  για τα θέματα που απασχολούν (καταστροφική πυρκαγιά του Καλάμου,δωρεάν παραχώρησηστο συλλογο ΑΕΤΟΣ των αθλητικών εγκαταστάσεων της ΙΠ, εκδήλωση Δήμου για το περιβάλλον, σύσκεψη προετοιμασίας του 12ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση)
 1. Συναντήσεις με τον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους (21 Ιουλίου 2017,  7 Οκτωβρίου 201724 Οκτωβρίου 20173 Μαρτίου 2018,28 Απριλίου 2018 )
 1. Εκπροσώπησης του ΣΔΙΠ στις εκδηλώσεις των Εθνικών επετείων και εορτών  (28 Οκτωβρίου 2017 ,Εορτασμός Θεοφανίων 06 Ιανουαρίου 2018, 25 Μαρτίου 2018) 

Οι απαντήσεις που μας απασχολούν όλους, θα δοθούν στο προσεχές  χρονικό διάστημα  έγκυρα και με σαφήνεια αρχής γενόμενης από την προσεχή ετήσια ΓΣ. 

Ότι επιτύχαμε μέχρι σήμερα, οφείλεται σε συνεχή και συστηματική εργασία και  στα πανάξια μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ που έχουν πλαισιώσει το ΔΣ & ΕΣ και με την εθελοντική εργασία τους βοηθούν τη σημερινή διοίκηση στο έργο της, αλλά και με μέλη και κατοίκους του οικισμού που επίσης με την εθελοντική προσφορά τους (Α. Θεοδωρακόπουλος, Α. Πετρόπουλος, Β. Διαμαντόπουλος, Β. Κλης και άλλοι που ζητάμε τη κατανόηση τους για τη μη ονομαστική αναφορά τους λόγω χώρου) πασχίζουν να μετατραπεί η ΙΠ σε πραγματικό ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη η μη αναφορά, στην πανίσχυρη Νομική Ομάδα των δικηγόρων συνεργατών, που με τις ελάχιστες αμοιβές του κώδικα, συνεισφέρουν τα μέγιστα στην επαναφορά του ΣΔΙΠ στην κανονικότητα, ομαλότητα και ΑΠΟΛΥΤΗ νομιμότητα και την ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  των συλλογικών και ατομικών συμφερόντων των μελών του ΣΔΙΠ.

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.gr/2018/05/blog-post_13.html