Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης Πρόληψης και Καταστολής της Βίας κατά των Γυναικών

Η ισότητα των δύο φύλλων αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια αποδοχής της, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η έμφυλη βία, διαρκώς, προσλαμβάνει, παγκοσμίως, δραματικές διαστάσεις.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η βία κατά των γυναικών έχει μεγιστοποιηθεί ακόμα και στις λεγόμενες  προοδευμένες χώρες. Η πανδημία έχει δημιουργήσει μια έξαρση των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας ενώ οι γυναικοκτονίες έχουν προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Η βία όμως είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει εκατοντάδες χρόνια μέχρι και, σήμερα. Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας καταστολής της βίας κατά των γυναικών αναδεικνύεται σε μια προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Είναι γεγονός έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την ανάδειξη του προβλήματος και την καταπολέμησή του.

Το ΚΕΘΙ παρουσίασε μια σειρά  ερευνών  που αποτυπώνουν ανάγλυφα το πρόβλημα.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών τον Μάιο 2011 υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας αποτελώντας το πρώτο διεθνές δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της βίας, την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών. Παράλληλα, περιορίζει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα νομοθετικά πλαίσια και στις πολιτικές των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τοποθετεί το θέμα της βίας κατά των γυναικών στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της ανισότητας των φύλων και της έλλειψης σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών και ως εκ τούτου επικεντρώνεται σε όλες τις μορφές βίας.

Πολλές είναι οι έρευνες οι οποίες κατά καιρούς έχουν διενεργηθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την ία κατά των γυναικών αλλά και την ενδοοικογενειακή βία.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων για την παρακολούθηση του φαινομένου της συντροφικής βίας έχει παρουσιάσει    στατιστικά στοιχεία για  το πρόβλημα

Ειδικότερα:  Ο αριθμός των γυναικών που έχουν καταγγείλει στην αστυνομία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το διάστημα 2012-2017 παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 49%. • Από το σύνολο των 2.833 δραστών ενδοοικογενειακής βίας του 2017, για τους οποίους υπάρχει πληροφορία για το φύλο τους, το 84,5% είναι άνδρες και το 15,5% γυναίκες. • Το σύνολο των βιασμών που καταγγέλθηκαν ετησίως στην Ελληνική Αστυνομία τα έτη 2010-2017 κυμαίνονταν από 163-264. • Το 2017 επτά γυναίκες δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους – το 2016 και το 2018 οι δολοφονίες γυναικών από συγγενικό τους πρόσωπο είχαν ανέλθει σε 13 σε κάθε έτος αντίστοιχα. • Από το σύνολο των δραστών που διώχθηκαν ποινικά για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας το 86,2% αυτών το 2016 ήταν άνδρες, το 84% αντίστοιχα για το 2017 και το 85,4% για το 2018. • Οι καταδικαστικές αποφάσεις των Εισαγγελιών για ενδοοικογενειακή βία το 2016 αφορούσαν άνδρες σε ποσοστό 92,8%, 93,4% για το 2017 και 92,2% για το 2018. • Από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 εξυπηρετήθηκαν στα 41 Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την επικράτεια, αυτοπροσώπως αλλά και μέσω τρίτων προσώπων, 25.079 γυναίκες – τα 22.183 περιστατικά αφορούσαν περιστατικά βίας. • Από το σύνολο των 3.325 γυναικών που απευθύνθηκαν το 2018 στη γραμμή SOS 15900 της ΓΓΟΠΙΦ, το 88,8% των περιπτώσεων αφορούσε σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η έμφυλη βία παρότι καθημερινό φαινόμενο παραμένει αόρατο, καθώς το ποσοστό καταγγελιών, παγκοσμίως, είναι μικρό.

  • Η πιο συχνή μορφή βίας προέρχεται από τον σύζυγο ή τον ερωτικό σύντροφο. • Οι γυναίκες 15-44 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από βιασμό ή ενδοοικογενειακή βία παρά από καρκίνο, τροχαία ατυχήματα, πόλεμο ή ελονοσία. • 130 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων. • Το 55%-95% θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγγέλλουν το πρόβλημα. (Πηγή: womensos.gr)

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη δημοσκοπική έρευνα που έχει διεξαχθεί παγκοσμίως, για τη βία κατά των γυναικών (2014, FRA / Fundamental Rights Agency – Europa / Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με τη συμμετοχή πάνω από 42.000 γυναικών, ηλικίας από 18 έως 74 ετών, από 28 κράτη μέλη της ΕΕ: • 1 στις 3 γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω • 1 στις 2 γυναίκες έχει βιώσει ψυχολογική βία από τον σύντροφό της • 1 στις 8 γυναίκες έχει υποστεί οικονομική βία από τον σύντροφό της • 1 στις 20 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού • 1 στις 3 γυναίκες έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στον χώρο εργασίας • 1 στις 5 νεαρές γυναίκες, μεταξύ 18-29 ετών, έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο διαδίκτυο • 1 στις 5 γυναίκες έχει βιώσει stalking (εξακολουθητική παρακολούθηση) • 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας στην ΕΕ. (Πηγή: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_el.pdf)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο 2019, στην εκδήλωση με θέμα «Έμφυλη Βία και τις Κοινωνικο-πολιτικές Πρακτικές. Η ακραία περίπτωση της «Γυναικοκτονίας»:

  • 2.600 γυναίκες στην ΕΕ χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από ενδοοικογενειακή βία. • Το 82% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει θύματα τις γυναίκες. • 1 στις 2 δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως γίνεται από τους συζύγους/συντρόφους. • 1 στις 3 γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως βιώνουν σωματική ή σεξουαλική βία κάποια στιγμή στη ζωή τους. (Πηγή: http://www.newsville.be/emfyli-bia-kai-koinonikopolitikes-praktikes-i-akraia-periptosi-tis-gynaikoktonias/)

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900:

Η γραμμή SOS 15900, από την έναρξη της λειτουργίας της τον Μάρτιο του 2011 μέχρι σήμερα, έχει δεχθεί περισσότερες από 37.000 κλήσεις. Ειδικότερα, κατά το έτος 2018, από τις 5.088 κλήσεις που δέχθηκε οι 4.116 αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας. Από τις 2.864 κλήσεις που αφορούσαν σε καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, οι 2.519 κλήσεις αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία με δράστη κυρίως τον σύζυγο, οι 110 κλήσεις σε σεξουαλική παρενόχληση, οι 28 κλήσεις σε περιπτώσεις βιασμού, 2 κλήσεις σε trafficking και σε περιπτώσεις πορνείας, και 108 κλήσεις αφορούσαν σε καταγγελία άλλων μορφών βίας. Τα αιτήματα των κλήσεων αυτών αφορούσαν: 1.621 κλήσεις (41%) σε ψυχοκοινωνική στήριξη, 1.287 κλήσεις (33%) σε νομική συμβουλευτική, 274 κλήσεις (7%) σε νομική βοήθεια, 281 κλήσεις (7%) σε αναζήτηση φιλοξενίας και 22 κλήσεις (1%) σε αναζήτηση εργασίας.