Παναγιώτης Χασιώτης: Η δημιουργία ΧΥΤΥ στο Πολυδένδρι οδηγεί το Δήμο σε τραγικά αδιέξοδα

Ο «εφησυχασμός» που συνέστησε ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης τον περασμένο Μάρτιο για το μείζον ζήτημα της δημιουργίας ΧΥΤΥ στο Πολυδένδρι οδηγεί το Δήμο Ωρωπού σε τραγικά αδιέξοδα. Την 01/08/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ-Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής) με τις υπ΄ αριθ. 342/2017 και 343/2017 αποφάσεις του, αποδέχθηκε το «Σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησης των Εξοφληµένων Ανενεργών Λατοµείων Μεταλλείων Αττικής (ΕΑΛΜ)» και έκρινε κατάλληλο το λατομείο «Ντουμάνη», στη θέση Μαυρινώρα Πολυδενδρίου  για να δεχθεί ΧΥΤΥ, ΣΜΑ και ΚΔΑΥ.

Τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν γράμμα κενό περιεχομένου. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Περιφέρεια με τη σιωπηρή ανοχή της σημερινής Δημοτικής Αρχής έβαλε σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο για την υλοποίηση του ΧΥΤΥ στο συγκεκριμένο χώρο. Όλα ξεκίνησαν το 2015 όταν η σημερινή Δημοτική Αρχή έστειλε εν κρυπτώ και παραβύστω μία άκυρη, πρόχειρη και ανυπόγραφη “μελέτη” στην Περιφέρεια. Πάνω σε αυτήν την  ανυπόστατη “μελέτη” στηρίχθηκε η, νομικά, θεσμικά και διαδικαστικά διάτρητη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση του ΧΥΤΥ στο Δήμο Ωρωπού.

Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΕΣΔΝΑ που εγκρίνουν τον ΧΥΤΥ στην περιοχή του Πολυδενδρίου μας καλούν να είμαστε σε εγρήγορση και διαρκή επαγρύπνηση για να αποτρέψουμε τη δημιουργία του ΧΥΤΥ.  Εάν νομίζουν κάποιοι ότι οι κάτοικοι του Πολυδενδρίου και του Δήμου Ωρωπού θα δεχθούν τον ΧΥΤΥ στην περιοχή τους, πλανώνται πλάνην οικτράν. Είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παναγιώτης Χασιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος Ωρωπού