Παράθυρο για σύνταξη πριν από τα 62 έτη. Ποιους αφορά

Παράθυρο για ταχύτερη συνταξιοδότηση πριν από τα 62 έτη για άντρες δημόσιους υπαλλήλους με 25ετία το 2010 και ανήλικο τέκνο παρέχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, για να εφαρμοστεί η απόφαση απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Πρόκειται για την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναίρεσης του ελληνικού δημοσίου κατά της απόφασης του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία δικαίωσε άνδρα δημόσιο υπάλληλο με 25 ετή ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής θητείας ) το 2010 και ανήλικο τέκνο , ο οποίος ζητούσε να συνταξιοδοτηθεί από τα 50 έτη.Πρόκειται για την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είχε δικαιώσει άντρα δημόσιο υπάλληλο με 25 έτη ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής θητείας) το 2010 και ανήλικο τέκνο, ο οποίος ζητούσε να συνταξιοδοτηθεί από τα 50 έτη, όπως προέβλεπε ο νόμος για τις γυναίκες.

Το Ελληνικό Δημόσιο είχε προσβάλει την απόφαση του τμήματος με αίτηση αναίρεσης, η οποία εκδικάστηκε την 1η Μαρτίου του 2017.Η Ολομέλεια έκρινε ότι η συνταξιοδοτική διάταξη (του άρθρου 56 παρ. 1 περ. β του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), με την οποία θεσπίζεται μικρότερο όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών, εισάγει διάκριση εις βάρος των αντρών χωρίς να υφίστανται αποχρώντες λόγοι που να τη δικαιολογούν, είναι ανίσχυρη ως αντίθετη στην αρχή της ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.Επίσης, κρίθηκε ότι η διαφορετική συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ αντρών και γυναικών όσων αφορά την ηλικία συνταξιοδότησής τους αντίκειται και στην αρχή της ισότητας αμοιβών, η οποία κατοχυρώνεται διαχρονικά στο ενωσιακό δίκαιο και απαγορεύει διακρίσεις λόγω φύλου. Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επικύρωσε την αναιρεσιβαλλόμενη υπ’ αριθ. 790/2016 απόφαση του ΙΙ Τμήματος, η οποία ορθώς ερμήνευσε τις επίμαχες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων υπό το φως της αρχής της ισότητας των δύο φύλων, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στο ενωσιακό δίκαιο. Μετά την έκδοση της απόφασης ανοίγει ο δρόμος για την έξοδο σε σύνταξη σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι ενώ είχαν 25ετία το 2010 και ανήλικο τέκνο δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν. Για τη συμπλήρωση 25ετίας προσμετράται χρόνος στρατού και χρόνος τέκνων με αναγνώριση. Σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, μετά την έκδοση της απόφασης και σύμφωνα με το σκεπτικό της, αν υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, τα όρια ηλικίας αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Πατέρες με ανήλικο το 2010:

-Άντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι πριν από τις 13/8/1965, συνταξιοδοτούνται άμεσα.

-Άντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1965, μετά τις 13/8, συνταξιοδοτούνται στα 55 έτη.

-Άντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1966, συνταξιοδοτούνται στα 56 έτη και 9 μήνες.

-Άντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1967, συνταξιοδοτούνται στα 58 έτη και 5 μήνες.

-Άντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1968, συνταξιοδοτούνται στα 60 έτη και 2 μήνες.

-Άντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1969, συνταξιοδοτούνται στα 61 έτη και 10 μήνες