Παράταση για τα ξεχασμένα τετραγωνικά-Βήμα-βήμα η διαδικασία

Την παράταση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου της προθεσμίας για τη διόρθωση των τετραγωνικών των ακινήτων στους δήμους, που έληγε σήμερα 31 Αυγούστου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας έτσι στις σχετικές διαδοχικές εκκλήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων και του ΤΕΕ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν άλλο ένα μήνα να διορθώσουν τα τετραγωνικά των ακινήτων τους που είναι δηλωμένα στους δήμους με βάση τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) που έχουν υποβάλει στην ΑΑΔΕ. Στην απόφαση για παράταση οδήγησε και το γεγονός ότι κοντά στο τέλος της προθεσμίας υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των ιδιοκτητών, με τις δηλώσεις να φτάνουν τις 120.000 την ημέρα. Ελήφθη υπ’ όψιν επίσης το δεδομένο ότι η έκτακτη κατάσταση εξαιτίας της πανδημίας έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε πολλούς πολίτες, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας και όχι εξοικειωμένους με το Διαδίκτυο, να ολοκληρώσουν αυτές τις δηλώσεις.

Επίσης για κάποιους ιδιοκτήτες υπήρξε σύγχυση των δηλώσεων των «ξεχασμένων» τετραγωνικών με άλλες εξελισσόμενες διαδικασίες, όπως η δήλωση αυθαιρέτων.

Παρόλα αυτά, μέχρι τώρα ύστερα από τις δύο παρατάσεις που δόθηκαν στην προθεσμία «αποκάλυψε» 35 εκατ. τ.μ. μέσα από 1.650.000 δηλώσεις ιδιοκτητών που έχουν γίνει ως τώρα και διόρθωσαν τα τ.μ. στις ιδιοκτησίες τους.

Διαδικασία

Η διόρθωση των ξεχασμένων τετραγωνικών γίνεται σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα (https://tetragonika.govapp.gr/) που έχουν δημιουργήσει το υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η δήλωση γίνεται με τέσσερα απλά βήματα.

Βήμα 1: Σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και κωδικού πρόσβασης) στο TAXISnet.

Βήμα 2: Δημιουργία μιας δήλωσης για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων, επιλέγοντας αρχικά το δήμο στον οποίο ανήκει.

Βήμα 3: Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει από τη λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τα πραγματικά, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9.

Βήμα 4: Υποβολή της δήλωσης.

Ποιους αφορά

Η ρύθμιση για τη διόρθωση των στοιχείων των δηλωθεισών επιφανειών των ακινήτων στους δήμους αφορά:

1 Ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που δεν τα έχουν δηλώσει ποτέ στους δήμους,

2 Οσους ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει στους δήμους τους ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, καθώς επίσης και

3 όσους τακτοποίησαν πρόσφατα ή πρόκειται να τακτοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματα.

Ειδικότερα:

* Για όσους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση με σκοπό να δηλώσουν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα τα οποία ήταν αδήλωτα τόσα χρόνια στους δήμους, η χρέωση με τα επιπλέον ποσά δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, για τα επιπλέον δηλούμενα τετραγωνικά μέτρα, αρχίζει να υπολογίζεται από την 1η-1-2020 και μετά.

* Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων διακόπηκε ηλεκτροδότηση οποτεδήποτε στο παρελθόν, η υπαγωγή στη ρύθμιση για τη δήλωση των πραγματικών επιφανειών έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που δηλώνουν τόσο για την περίοδο μέχρι την 31η-12-2019 όσο και μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την επανηλεκτροδότησή τους. Η μόνη επιβάρυνση από την οποία δεν μπορούν να απαλλαγούν είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο οφείλουν να καταβάλουν αναδρομικά για όλο το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδότησης.

* Στους ιδιοκτήτες ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων ακινήτων οι οποίοι τα δηλώνουν για πρώτη φορά στους δήμους παρέχεται πλήρης απαλλαγή από όλους τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη, όμως για τις περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πρέπει να πληρώνουν μόνο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Στην  ουσία η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα  εκτός από τη διόρθωση τετραγωνικών ήδη δηλωμένων ακινήτων, όποιος πολίτης δεν έχει καν δηλώσει ένα ή περισσότερα ακίνητά του στον οικείο δήμο μπορεί κι αυτός να υποβάλει δήλωση μέσω της οποίας θα αποκαλύψει τις επιφάνειες των αδήλωτων ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία του.

 Πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι θα διορθώσουν εγκαίρως ή θα δηλώσουν ολόκληρα ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί θα επιβαρυνθούν μόνο με μια αύξηση των δημοτικών τελών και του ΤΑΠ από 1/1/2020 στο ποσό που αναλογεί στα επιπλέον τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί.

Επιπλέον, όσοι δηλώνουν μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως και από το ΤΑΠ, το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις χρονικές περιόδους από την 1η-1-2020 και μετά.

Μετά το τέλος της διαδικασίας η ΚΕΔΕ θα κάνει διασταύρωση των στοιχείων που έχει στα αρχεία για τα τετραγωνικά των ακινήτων με τις βάσεις δεδομένων του περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ. Όπου εντοπιστούν διαφορές οι ιδιοκτήτες θα υποχρεωθούν σε αναδρομική πληρωμή τελών από το 2015 για την πρόσθετη επιφάνεια, μαζί βέβαια και τόκους και προσαυξήσεις, αφού πλέον τα πρόσθετα τέλη θα αποτελούν ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιοκτητών.

ελεύθερος τύπος