Παρατείνεται η αντιπυρική περίοδος

Παρατείνεται η αντιπυρική περίοδος για την Περιφέρεια Αττικής μέχρι τέλος Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία.

Οι καιρικές συνθήκες εκτιμήθηκε ότι είναι ευνοϊκές για πυρκαγιές, καθώς δεν έχουν πέσει βροχές και για αυτό όλος ο κρατικός μηχανισμός αλλά και τα εντεταλμένα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πυροπροστασία των δασών παραμένουν σε επιφυλακή.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι  απαγορεύεται κάθε προσπάθεια καψίματος κλαριών ή χόρτων, καθώς και οποιαδήποτε ενασχόληση στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.