Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Ιωάννη Ταγκαλέγκα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λιβαδειά, 11/12/17

Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στο Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά).

Ειδικοί επιστήμονες θα αναφερθούν στις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους κοινωνικοοικονομικούς τομείς της Περιφέρειας, όπως στην υγεία, στη γεωργία, στους υδάτινους πόρους, στον τουρισμό, στις υποδομές. Επιπλέον θα παρουσιαστούν οι βασικές προσεγγίσεις σε δράσεις προσαρμογής της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή, έτσι όπως περιγράφονται στην πρόσφατα θεσμοθετημένη Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

Στην συγκεκριμένη εκδήλωση καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφερειών, έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι Υπουργείων, Δήμαρχοι της Περιφέρειας και υπηρεσιακά στελέχη. Εκτός αυτών, η ημερίδα θα είναι ανοιχτή και στην κοινωνία των πολιτών καθώς όλοι οι φορείς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Περιφέρειας που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει.

Link: Δήλωση συμμετοχής & Πρόγραμμα ημερίδας

https://us17.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=8dd5b1f5141b6fb16d3255b5e&id=440fb7e3c2