Ποιες ομάδες προσανατολισμού επιλέγουν οι μαθητές

21.1.2016

Ανθρωπιστικές και θετικές σπουδές είναι οι δυο ομάδες προσανατολισμού που επιλέγονται από τους περισσότερους μαθητές της Γ’ τάξης των γενικών λυκείων, ενώ ακολουθεί η ομάδα των σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, όπως προκύπτει από στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, το 37,8% των μαθητών έχει επιλέξει τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, ενώ ακολουθούν η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών με 35,8% και της Οικονομίας-Πληροφορικής με 26,4%.

Όσον αφορά στη Β’ Λυκείου, τα πρωτεία έχουν οι Θετικές Σπουδές με 58,52 % έναντι 41,48% των μαθητών που επέλεξαν τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος με την οποία θα καλούνται οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλλουν -μέσα στο Φεβρουάριο και σε προθεσμία που θα οριστεί από το υπουργείο- την αίτηση-δήλωση για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε το Δεκέμβριο, με την αίτηση-δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.

β) Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.

γ) Το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία.

δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης.